تبلیغات X

تلویزیون سامسونگ
خودرو بر
حفاظ شاخ گوزنی
آتلیه بارداری
آموزشگاه عکاسی
اخذ ویزا از اوج درنا
وکیل در کرج
مشاوره حقوقی
دمنوش کرن بری
خدمات پرداخت ارزی
دانلود نمونه پروپوزال
پشتیبانی سایت وردپرس
برگزاری مراسم
دکتر آبکار مشاور برندسازی
درج آگهی رایگان
فروشگاه های اینترنتی
hp6420 اپیلاتور فیلیپس مدل
خرید اتو مو
ادکلن ساندرا مردانه
بل جاردین
ادکلن شیخ 70
ادکلن نانسی صورتی
خريد ژل ابرو
کریولاین
ادکلن ایفوریا
خرید قیچی
فروشگاه آنلاین
ادکلن جگوار آبی
جگوار آبی
ادکلن دیزل
ادکلن 212 طلایی
ریمل اترنتی
خرید ادکلن لالیک
کرم پودر مک
نایت ویش
lv9 ماشین ریش تراش پاناسونیک
سهام حامی
آترین بلاگ
بلاگ
اخذ رتبه
طراحی سایت آمل


تبلیغات X
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:102

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

کلید واژه

فصل اول - کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

سوالات پژوهش

تعاریف نظری

هوش معنوی

تاب آوری

کیفیت زندگی کاری

تعاریف عملیاتی

هوش معنوی

تاب آوری

کیفیت زندگی کاری

فصل دوم - ادبیات و پیشینه پژوهش

هوش معنوی

مولفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف

دیدگاه ایمونز

دیدگاه فریدمن و مک دونالد

دیدگاه نوبل و واگان

دیدگاه مک مولن

نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال

تاب آوری

مدل های گارمزی و همکاران در خصوص تاب آوری

مدل تاب آوری فلچ

کیفیت زندگی کاری

نظریه والتون

نظریه دوبرین

نظریه کانینگهام و ابرل

پیشینه پژوهش (خارجی و داخلی)

هوش معنوی

کیفیت زندگاری کاری

تاب آوری

فرضیه تحقیق

جمع بندی

فصل سوم - روش شناسی پژوهش

طرح کلی پژوهش

جامعه آوری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسش نامه هوش معنوی

روایی و پایایی پرسش نامه هوش معنوی

پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان(ARS)

روایی و پایایی پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان

پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی کاری

روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی کاری

نحوه اجرای آزمون

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم - یافته های پژوهشی

داده های توصیفی

یافته های استنباطی

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

دستاوردهای اصلی پژوهش

محدودیتهای پژوهش

دراختیار محقق

خارج از کنترل محقق

پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

منابع و ماخذ

پیوست ها

پرسش نامه هوش معنوی

پرسش نامه کیفیت زندگی کاری

پرسش نامه تاب آوری

فهرست اشکال:

هرم هوش چندگانه

مدل تخریب و انسجام مجدد فلچ

فهرست جداول:

اطلاعات دموگرافیکی گروه نمونه

میانگین و انحراف معیار متغیرهای هوش معنوی، تاب آوری و کیفیت زندگی کاری

همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد تاب آوری

همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی کاری

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی فردی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی اجتماعی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر انسجام خانواده

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر حمایت اجتماعی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر ساختار فردی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر روابط انسانی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر امنیت شغلی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر پیشرفت شغلی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر مشارکت

رگرسون ابعاد هوش معنوی بر منزلت انسانی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر توازن کار و زندگی

رگرسیون تعهد کاری بر ابعاد هوش معنوی

رگرسیون مسائل مالی بر ابعاد هوش معنوی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر یزد بود که 100 نفر از آن ها بصورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری و تاب آوری بزرگسالان پاسخ دادند.

جهت تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (ارتباط با سرچشمه هستی، اتکا به هسته درونی) با ابعاد تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانواده، حمایت اجتماعی، ساختار فردی) و سه بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری (روابط انسانی، توازن کار و زندگی و تعهد کاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین اتکا به هسته درونی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری را برای ابعاد تاب آوری شامل شایستگی فردی، انسجام خانواده، ساختار فردی و ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : روابط انسانی و پیشرفت شغلی دارد و سرچشمه هستی تنها از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای توازن کار و زندگی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است برخوردار میباشد از طرف دیگر هر دو بعد هوش معنوی نیز قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای ابعاد دیگر تاب آوری از جمله: شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی و ابعاد دیگر کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت را دارا میباشند. اما دو بعد هوش معنوی توانایی پیش بینی کردن را برای ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل: امنیت شغلی، منزلت انسانی، تعهد کاری و مسائل مالی ندارند.

مقدمه:

مساله هوش بعنوان یک ویژگی اساسی است که تفاوت فردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است. اما از آغاز مطالعه هوش غالبا بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسئله و تفکر تاکید شده، در حالی که امروزه نه تنها جنبه های غیرشناختی هوش یعنی توانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد بلکه در پیش بینی توانایی فرد برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت واقع شده است. هوش معنوی بعنوان یکی از مفاهیم جدیدی هوش در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مساله است که بالاترین سطح رشد در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و ... شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید. این هوش به فرد دید کلی در مورد تجارب و رویدادهای زندگی میدهد و او را قادر میسازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق ببخشد.

ولمن هوش معنوی را بعنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات غایی درباره زندگی و تجارب همزمان و ارتباط هریک از ما با دنیایی که در آن زندگی میکنیم تعریف میکند.

کیفیت زندگی کاری فلسلفه و اصولی است که نشان میدهد افراد مهمترین منابع سازمانی قابل اطمینان و مسئول هستند، قادر به ایجاد سهم ارزش مندی در سازمان میباشند و باید با آنها رفتاری مبنی بر احترام و درخور شان داشت. کیفیت زندگی کاری شامل فرصتها برای حل مشکلاتی است که منافعی را بطور دو طرفه برای کارمند و کارفرما به همراه دارد و مبتنی بر همکاری در مدیریت کار است. برخی آن را روشهایی میدانند که منجر به تقویت رضایت و بهره وری کارکنان میگردد.

سطوح بالای کیفیت زندگی کاری برای سازمان ضروری است. از آن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب میکند و منجر به حفظ و نگهداری آنان در سازمان میشود. کیفیت زندگی کاری انعکاسی از روابط موجود بین کارکنان و محیط کاری آنان است این رابطه نشانه ای از میزان سازگاری فرد با شغلش میباشد. کیفیت زندگی کاری را بعنوان یک محیط کاری، مطلوب میدانند که با اختصاص پاداش، امنیت شغلی و ایجاد فرصتهای رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی کارکنان را فراهم میسازد.

رویکرد روانشناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های در سالهای اخیر مورد توجه روانشناسان قرارگرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی میداند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشد.

در این میان تاب آوری جایگاه ویژه در حوزه روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته ست، به طوری که هرروز بررسی و پژوهشهای مرتبط بر این سازه افزوده میشود . گارمزی و ماستن تاب آوری را یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیبها با شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است. میتوان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است.


تعداد بازدید : 13
برچسب ها : انسجام خانواده , بهره وری , بهزیستی , تاب آوری , حمایت اجتماعی , دانلود پایان نامه , رضایت , روابط انسانی , روانشناسی , رگرسیون , شادکامی , شایستگی اجتماعی , شایستگی فردی , فلسلفه , معرفت , هوش معنوی , پژوهش , کارکنان , کیفیت زندگی کاری ,
نوشته شده در تاريخ شنبه 2 بهمن 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:88

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

کلیات پژوهش

بیان مسئله

اهداف تحقیق

ضرورت و اهميت انجام پژوهش

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیرهای پژوهش

رضایت شغلی

عزت نفس

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

ادبیات پژوهش

تعریف عزت نفس

عزت نفس

ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا دارد

مستقل عمل میكند

مسئولیت پذیر است

به پیشرفت هایش افتخار میكند

به چالشهای جدید مشتاقانه رو می آورد

دامنه وسیعی از هیجانات و احساسات را نشان میدهد

ناكامی را به خوبی تحمل میكند

میتواند خود را محاكمه كند

ویژگی های شخصی كه عزت نفس پایین دارد

عوامل موثر بر عزت نفس

بلوغ

تاثیرات بیرونی

نظریات عزت نفس

نظریه كوپر اسمیت

نظریه مازلو

نظریه ویلیام جیمز

نظریه جرج مید

ابعاد عزت نفس

عزت نفس اجتماعی

عزت نفس بدنی

عزت نفس تحصیلی

عزت نفس خانوادگی

عزت نفس كلی

مولفه های اساسی عزت نفس

نظریه راجرز

نياز به توجه مثبت

نياز به توجه خود

رضایت شغلی

تلفيق زندگی کاری و خانوادگی

رابطه شخصيت متناسب با موفقيت شغلی

عوامل موثر در رضایت شغلی

افزایش رضایت شغلی

غنی‌سازی شغلی

مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها

زمان کاری شناور

رضایت شغلی در سازمان

عوامل موثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان

ارتباط عمودی

ارتباط افقی

ارتباط تمایلی

سرپرستی و نظارت فنی

تعیین رضایت شغلی

تاثير رضايت شغلی در موفقيت سازمانی

رضايت درونی و رضايت بيرونی

رضايت شغلی كاركنان كليد طلايی رضايت مشتريان

نظریات رضایت شغلی

كوهلن

هاپاک

نظریه نیازها

نظریه انتظارات

نظریه نقشی

پژوهشهای صورت گرفته

فصل سوم

روش پژوهش

روش تحقيق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گيری

ابزار سنجش

روش تجزيه و تحليل آماری

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

تحلیل توصیفی

جداول نمرات

جداول استنباطی

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه

نتیجه گیری

پیشنهادات مربوط به افزایش رضایت شغلی

پیشنهاد برای بالا بردن عزت نفس

منبع

خلاصه :

ما در فصل اول این پژوهش در پی کشف رابطه بین عزت نفس کارکنان و رضایت شغلی آن ها بودیم و همچنین به اهمیت و تعیین اهداف و فرضیات خود را مطرح کردیم.

در فصل دوم این پژوهش در ابتدای امر تعریفی از عزت نفس و رضایت شغلی مطرح کردیم و در بخش بعدی عواملی که موجب بالا بردن رضایت شغلی میشود و همچنین عوامل تاثیر گذار بر عزت نفس را معرفی نمودیم و به اختصار به توضیح آن ها پرداختیم. در بخش بعدی نظرات مربوط به رضایت شغلی و عزت نفس را مطرح و در انتها نیز پژوهشهای انجام گرفته را در این زمینه بازگو کرده ایم .

در فصل سوم جامعه آماری و روش نمونه گیری را مشخص نمودیم و ابزار پژوهشی که همان آزمون رضایت شغلی آیزنک و پرسش نامه عزت نفس میباشد را معرفی و ویژگی های آن آزمون را مطرح کردیم و همچنین روش آماری را مشخص کردیم.

در فصل چهارم در ابتدا به شرح جداول توزیع فراوانی پرداختیم و در بخش دوم به تشریح سطح معنی داری از طریق آزمون t پرداختیم و به یک نتیجه گیری کلی از اجرای آزمون دست یافتیم .


تعداد بازدید : 10
برچسب ها : بلوغ , تحقیق , جرج مید , جمعیت , دانلود پایان نامه , راجرز , رضایت شغلی , روانشناسی , سازمان , عزت نفس , كوپر اسمیت , مازلو , مشتريان , ویلیام جیمز , پژوهش , کارکنان ,
نوشته شده در تاريخ شنبه 2 بهمن 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:25
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
واژه‌های کلیدی
مقدمه
مفاهیم نظری
عوامل فشار شغلی خارج از سازمان (فراسازمانی)
عوامل فشار درون سازمانی (عصبی روانی و یا استرس)
سیاست ها
ساختارها
شرایط عینی
مراحل و فرآیندها
عوامل فشار (عصبی، روانی) گروهی
عدم انسجام گروهی
عدم حمایت اجتماعی
عوامل فشار (عصبی، روانی) فردی
تعارض نقش
ابهام در نقش
اهداف پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیه‌های فرعی
روش‌شناسی پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته‌ها
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع

چکیده:
در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروز، فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسائل مربوط به محیط‌ کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت، انتظارات سازمان از کارمند یا تغییر در تکنولوژی، مشکلات مدیریتی، سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی و ترس افراد از عقب افتادگی اطلاعات و غیره، همه باعث میشوند تا افراد بیشتر اوقات زندگی روزمره و زندگی کاری را همراه با هیجانات، تنش ها، نگرانی ها و بیم و امیدهای گوناگون به پایان برسانند که در اکثر موارد با ظرفیت های بدنی و روانی آن ها سازگار نیست. پژوهش حاضر در سال 1378 در یک سازمان دولتی انجام گردید و هدف آن شناسایی، تشخیص، ارزیابی و مقایسه عوامل فشارزای سازمانی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان است.
این تحقیق از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کارکنان اداره آموزش و پرورش است که از سه گروه، مدیران ارشد و مدیران میانی، سرپرستان و سایر کارکنان تشکیل میشوند. این پژوهش توصیفی- پیمایشی از شاخه تحقیقات میدانی است و یافته‌های آن از طریق کتابخانه‌ای و میدانی، با کمک پرسشنامه گردآوری و از طریق آمار توصیفی و استباطی شش فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که بین عملکرد کارکنان (متغیر وابسته) با عوامل فشارزای سازمانی (متغیر مستقل)؛ نظیر خط مشی سازمانی، ساختار سازمانی، فرآیند سازمانی، تعارض نقش، گرانباری نقش و روابط بین افراد، رابطه‌ای معنادار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد کارکنان تحت تاثیر عوامل فشارزای سازمانی است. در پایان نیز، برای غلبه بر عوامل فشارزای سازمانی و افزایش عملکرد کارکنان در سازمان، پیشنهادهایی ارائه میگردد.


تعداد بازدید : 8
برچسب ها : استرس , انسجام گروهی , ترس , تکنولوژی , جامعه آماری , خط مشی سازمانی , دانلود پروژه , درون سازمانی , ساختار سازمانی , سازمان , سیاست , عصبی روانی , عوامل فشار , فرآیند سازمانی , فراسازمانی , فشار روانی , فشار شغلی , فشار عصبی , محیط اجتماعی , محیط کاری , مشکلات مدیریتی , کارکنان ,
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 شهريور 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:158
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف اصطلاحات و واژه های پژوهش
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل انتخاب شغل
فرصت های شغلی بعنوان عامل موثر در انتخاب شغل
عوامل موثر بر رضایت شغلی
اهمیت تکلیف
مهارت در کار
انواع رضایت شغلی
پیامدهای رضایت شغلی
اهمیت اجتماعی و تربیتی رضایت شغلی
دلایل عدم رضایت شغلی معلمان
رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان
رضایت شغلی و ترک خدمت و عوامل موثر بر آن
سیاست ارزیابی عملکرد کارکنان و تاثیر آن بر رضایت شغلی
ترک خدمت
ابعاد ترک خدمت
وقتی رضایت شغلی نباشد
نظریه های انتخاب شغل
نظریه های موفقیت شغلی و مفهوم آن
شرایط کار
عوامل مناسب برای کار
اهداف بهداشت روانی در محیط کار
روشهای ارزیابی رضایت شغلی
ارتباط رضایت شغلی با عوامل متعدد محیط کار
ارتباط رضایت شغلی و علاقه به کار
تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی
رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
غیبت ها
تخلف و اختلاس
عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان
سن
میزان تخصص و حرفه
اندازه سازمانی
تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول – بررسی توصیفی پاسخ های معلمان
مقدمه
سوال یک) پرسشنامه
سوال دو) پرسشنامه
سوال 3) پرسشنامه
سوال 4) پرسشنامه
سوال 5) پرسشنامه
سوال 6) پرسشنامه
سوال 7) پرسشنامه
سوال 8) پرسشنامه
سوال 9) پرسشنامه
سوال 10) پرسشنامه
سوال 11) پرسشنامه
سوال 12) پرسشنامه
سوال 13) پرسشنامه
سوال 14) پرسشنامه
سوال 15) پرسشنامه
سوال 16) پرسشنامه
سوال 17) پرسشنامه
سوال 18) پرسشنامه
سوال 19) پرسشنامه
سوال 20) پرسشنامه
سوال 21) پرسشنامه
سوال 22) پرسشنامه
سوال 23) پرسشنامه
سوال 24) پرسشنامه
سوال 25) پرسشنامه
سوال 26) پرسشنامه
سوال 27) پرسشنامه
سوال 28) پرسشنامه
سوال 29) پرسشنامه
سوال 30) پرسشنامه
بخش دوم – پاسخ به فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه نتایج
پرسشنامه
بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیت ها و مشکلات اجرای پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست ها
پرسشنامه رضایت شغلی

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 1 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 2 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 3 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 4 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 5 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 6 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 7 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 8 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 9 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 10 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 11 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 12 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 13 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 14 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 15 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 16 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 17 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 18 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 19 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 20 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 21 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 22 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 23 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 24 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 25 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 26 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 27 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 28 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 29 پرسشنامه
توزیع فراوانی و درصد پاسخ معلمان به پرسش 30 پرسشنامه

فهرست نمودار‌ها:
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 1 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 2 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 3 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 4 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 5 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 6 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 7 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 8 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 9 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 10 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 11 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 12 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 13 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 14 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 15 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 16 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 17 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 18 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 19 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 20 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 21 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 22 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 23 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 24 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 25 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 26 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 27 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 28 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 29 پرسشنامه
نمایش درصدی پاسخها به پرسش 30 پرسشنامه

چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان بررسی بررسی آگاهی از میزان رضایت شغلی، علاقه به کار معلمان دوره ابتدایی شهرستان فامنین در سال تحصیلی 91-90 صورت گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شاغل در شهرستان فامنین در سال تحصیلی 91-90 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری ساده 60 نفر از آن ها بعنوان نمونه انتخاب شده اند.
این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده است.
پرسشنامه این پژوهش شامل 28 سوال بسته سه گزینه ای و نیز دو سوال 10 گزینه ای بوده است.
محقق پس از اجرای پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات به یافته های زیردست یافته است:
بین تجربه و میزان رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین نوع مشاغل و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین خودسنجی افراد و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

مقدمه:
شاید بتوان گفت از مهم ترین ارکان پایداری و ثبات هر سازمانی رضایت شغلی کارکنان‏ آن است. در حادترین شکل، پایین بودن رضایت شغلی، آمار زیادی غیبت ها، پایین آمدن بازده‏ کار و جا به‏ جایی و انتقال کارکنان را می‏ توان مشاهده نمود. همچنین نارضایتی شغلی‏ می‏ تواند قسمتی از شکایات، کارکرد ناچیز، کالاهای تولیدی نامرغوب، اختلاس و مسائل‏ انضباطی و دیگر مشکلات را موجب گردد. هزینه‏ های نارضایتی شغلی در بعضی موارد ارقام نجومی به بار می‏ آورد.
در مقابل، مدیریت به دنبال رضایت شغلی بالاست، زیرا این پدیده با پی‏امدهای مثبتی که‏ خواست مدیران است، پیوسته است. رضایت شغلی بالا نشان دهنده سازمانی است که به‏ گونه‏ ای خوب و صحیح اداره می‏ شود، و به طور کلی نتیجه‏ ای است که از مدیریت رفتاری‏ کارساز سرچشمه می ‏گیرد.
رضایت شغلی معیاری برای اندازه‏ گیری فضای نیروی انسانی پشتیبان در هر سازمان‏ است. در این پایان نامه سعی داریم ضمن ارائه تعریفی از رضایت شغلی عوامل به وجود آورنده‏ رضایت یا عدم رضایت شغلی را بررسی نموده و همچنین مفاهیم مرتبط به آن را بررسی نمائیم.
قبل از این که به بررسی ریشه‏ های رضایت شغلی و یا عدم رضایت شغلی پرداخته شود لازم است ابتدا به تعریف آن پرداخته تا تصویری روشن از این مفهوم ارائه گردد. سپس‏ به بررسی و توصیف عوامل موثر بر رضایت شغلی یا عدم رضایت شغلی و همچنین‏ اثرات رضایت شغلی در کارکرد منابع انسانی پرداخته شود.
کارآیی و رضایت شغلی از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه جامعه صنعتی مورد توجه قرار گیرند. هر فرد سعی داد شغلی را انتخاب نماید که علاوه بر تامین نیازهای مادی از نظر روانی و میزان علاقه او را نیز ارضا کند.
بدین لحاظ برای نیل به این هدف، یعنی گماردن افراد در مشاغل مناسب، مطالعه فردی و بررسی خصوصیات آن ها لازم و ضروری است. در غیر این صورت، با سپردن مشاغل به افرادی که یا علاقه ای به انجام شغل مورد نظر ندارند و یا فاقد توانایی و استعداد لازم برای انجام آن هستند علاوه بر آن که فردی عاطل و باطل بر سر کاری، گمارده میشود موجب از بین رفتن سرمایه مملکت نیز میگردد.
هر گاه کار خوب مورد علاقه انسان نباشد، باعث به وجود آوردن نگرانی، فشار روانی، ناکامی و حتی بیماری های جسمی و روانی و عدم سازگاری اجتماعی میگردد. داشتن کار خوب میتواند منبعی برای بر آوردن نیازها، احترام به خویشتن و سازگاری سالم باشد.
با توجه به این نکته که در جامعه ما کمتر از راهنمایی شغلی و حرفه ای بهره میگیرند و نیز با توجه به این عوامل می تواند باعث این شود که بسیاری از افراد به دلیل عدم. علاقه به شغلشان احساس نارضایتی میکنند.
تحقیقات متعدد، موید این واقعیت هستند که اولا با افزایش بیکاری، فساد شدت می یابد و ثانیا اشتغال و رضایت شغلی موجب نشاط و شادابی انسان میگردد.
میتوان گفت که رضایت از کار عبارت است از یک حالت هیجانی مثبت که نظر شخصی کارکنان در مورد کار خود یا جو حاکم به محل کار را منعکس می کند. رضایت از کار برای مدیران خیلی اهمیت دارد. زیرا عقیده نمی آفریند. باند تشکیل نمی دهد، شاد است و به شادی جو کاری نیز کمک میکند.
به طور کل پیامدهای رضایت از کار عبارتند از:
1) تولید بالا
2) کیفیت خوب
3) غیبت نکردن
4) کارکنان


تعداد بازدید : 15
برچسب ها : اختلاس , انتخاب شغل , بهداشت روانی , تخلف , تربيت , ترک خدمت , دانلود , رضايت شغلی , سازمان , علاقه به کار , عملکرد سازمانی , غیبت , محيط کار , مدیریت , منابع انسانی , مهارت در کار , موفقيت شغلی , نیروی انسانی , پایان نامه , پژوهش , کارکنان ,
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 24 شهريور 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
پیشینه تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
نوع و روش تحقیق
فلمرو مکانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزارهای گردآوری داده ها
محدودیت ها و موانع تحقیق
واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق
منابع مورد استفاده در تحقیق
فصل دوم – مبانی نظری تحقیق
مقدمه
تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
دلایل توانمندسازی
مزایای توانمندسازی
فرهنگ سازمانی و توانمندسازی
دیدگاه های مختلف توانمندسازی
دیدگاه عقلانی
دیدگاه انگیزشی
دیدگاه فوق انگیزشی
دیدگاه سیستمی
مدل های توانمندسازی
مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمند سازی تاکید دارند
مدل های اقتضایی
ابعاد توانمندسازی
خود اثر بخشی
خود سازمانی
پذیرفتن شخصی نتیجه
معنی دار بودن
اعتماد
عوامل روانشناختی توانمندسازی
احساس شایستگی
احساس داشتن حق انتخاب
احساس موثر بودن
احساس معنی دار بودن
احساس داشتن اعتماد به دیگران
ویژگی های سازمان توانمند
متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
ویژگی های شخصیتی و فردی
ویژگی های گروه کاری
ویژگی های ساختاری اجتماعی واحد کار
فرآیند توانمندسازی
روش های توانمند سازی
تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
تعهد در نوآوری برای روش های انجام کار
تغییر در مسئولیت ها
تغییر در یادگیری
پیامدهای توانمند سازی
نقش تفویض اختیار و واگذاری وظایف و مسئولیت ها در توانمند سازی
نقش شفاف کردن اهداف در توانمند سازی
نقش مشارکت اطلاعاتی در توانمند سازی
گروه و توانمند سازی
سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
نظارت بر توانمند سازی
فرهنگ توانمند سازی
توانمند سازی افراد و مدیران
توانمند سازی و رضایت شغلی
توانمند سازی و فشار عصبی
منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
مقیاس سنجش نگرش ها
پایایی
روایی
تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری
حجم نمونه آماری
روش نمونه گیری
تکنیک های آماری مورد استفاده در تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
روش فرضی استقرایی
روش قیاسی
منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
توصیف داده ها
استنباط آماری پیرامون فرضیه ها
بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
تحلیل عاملی تاییدی
آلفای کرونباخ
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج
نتایج حاصل از بررسی فرضیات
نتایج جانبی
پیشنهادات
پیوست ها
آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
پرسشنامه
منابع و ماخذ

مقدمه:
توانمندسازی مفهومی پرابهام وغیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگی های خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف می کنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات در فناوری های ارتباطی و داده پردازی در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است. لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آن ها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمان ها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند. زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع می رسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمان ها محسوب می شوند. باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه سازمان ها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندی ها مهارت ها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود. و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهم ترین عناصر توسعه تلقی می گردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راه های رسیدن به توسعه محسوب می شود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.


تعداد بازدید : 13
برچسب ها : آموزش , اعتماد , انگيزش , انگيزه , تحقيق , تكنولوژی , توانمندسازی , دانلود پایان نامه , رضايت شغلی , روانشناختی , روش شناسی , سازمان , فرهنگ , فرهنگ سازمانی , فشار عصبی , فناوری , مدل وتن و کمرون , مديران , مدیریت , مشتريان , نيروی انسانی , نگرش كاركنان , کارکنان , گمرک , گمرکات ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
ضرورت تحقیق
خصوصیات مشاورین
برخی از فوائد مشارکت
ارزش های بنیادی مشارکت و نتایج آن
اهداف تحقیق
هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه اسلام
از پیامدهای مهم مشارکت
مزایای مشارکت
سابقه و پیشینه
هدف و فوائد مشارکت
فرضیات
راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان
محاسن ارزیابی
نتیجه
روش و حیطه تحقیق
واژها و اصطلاحات
پارادایم
مشارکت
موانع و محدودیت ها
موانع فرهنگی
موانع سازمانی
وجود موانع فرهنگی مشارکت
وجود موانع سازمانی مشارکت
موانع از دیدگاهی دیگر
نتیجه گیری
ارائه چند پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه:
اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالی ترین نعمات الهی دنیا و آخرت را نصیب مردم خواهد نمود.
نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد. نظامی که تمام درهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود. نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید. نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند.
شباهت های پارادایم مدیریت اسلامی با سایر پارادایم های مدیریتی دولتی:
با مروری بر پارادایم های موجود در مدیریت دولتی و ابعاد مختلف این پارادایم ها و مقایسه آن با فرهنگ اسلامی در می یابیم که بر اساس اصول اساسی پذیرفته شده در اسلام هر کدام از این پارادایم ها دارای نقاط اشتراک زیادی با مفروضات و باورهای اسلامی میباشد. بعنوان مثال تاکید بر عقلانیت و نظم منطقی در اداره امور مسلمین که ایات و روایات زیادی نیز در این خصوص ارائه شده است وجه اشتراک باورهای بنیادین اسلام با پارادایم مدیریت دولتی سنتی است. از طرفی تاکید بر اقتصاد و ارائه احکام مختلف در این زمینه، از خصوصیات بارز مدیریت در اسلام میباشد که به نوعی در پارادایم مدیریت دولتی نوین مدنظر قرار گرفته است و نهایتاً خدمت به خلق، توجه به حقوق شهروندی و دادن آزادی توام با پاسخگویی به مدیران، بارها در قرآن مجید، نهج البلاغه و سایر کتب معتبر اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است که در پارادایم خدمات عمومی نوین نیز مورد توجه اندیشمندان و پیروان این مکتب بوده است.
یکی از مهم ترین تعالیم و آموزه های مدیریتی اسلام٬ مشارکت و مشورت در کارهاست:
مشارکت از دیدگاه نظام مدیریت مشارکتی را میتوان به اختصار چنین تعریف نمود: همکاری و تعاون فکری افراد در کسب موفقیت گروهی به نحوی که این همفکری افراد را تشویق نماید تا هدف‌های سازمان را هدف‌های خود دانسته مسئولیت دستیابی به آن ها را به دوش گرفته و در اجرای موثر فعالیت‌ها سهیم شوند به دیگر بیان مشارکت به معنای شرکت داوطلبانه و آزادی افراد در تصمیم‌گیری ها از طریق ارائه پیشنهادات مفید و انجام کارها و پیشبرد فعالیت‌های گروهی سازمان میباشد.
مدیریت مشارکتی پدیده‌ای است ذهنی و فرهنگی که باعث میشود کارکنان بی انگیزه و نظاره‌گر، به کارهای گروهی کشیده شوند و احساس مسئولیت نمایند. این شیوه باعث ارتقای میزان بهره‌وری، ابتکار، انضباط، تقلیل تنش‌ها و شکایات، افزایش تحرک، اجتناب از جزئی نگری، تصمیم‌گیری جمعی، انعطاف‌پذیری، جلوگیری از خودبینی و خودکامگی، مردم‌سالاری، رشد شخصیت و… میگردد.


تعداد بازدید : 17
برچسب ها : آموزه های مدیریتی , ابتكار , انضباط , انعطاف پذيری , باورهای اسلامی , باورهای بنیادین , بهره وری , تحقیق , تصميم گيری , خودبينی , خودكامگی , دانلود پروژه , دیدگاه اسلام , رشد شخصيت , عقلانیت , قرآن مجید , مدیریت , مدیریت اسلامی , مدیریت دولتی , مردم سالاری , مشارکت کارکنان , موانع سازمانی , موانع فرهنگی , موفقيت , نعمات الهی , نهج البلاغه , پارادایم , کارکنان , کتب معتبر اسلامی ,
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 16 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:98
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت موضوع
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزیی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
فرضیات پژوهش
مدل مفهومی تحقیق
روش شناسی تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
مشکلات تحقیق
تعریف اصطلاحات پژوهش
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
خلاصه فصل
فصل دوم – ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول – چارچوب نظری تحقیق
عدالت سازمانی
انواع عدالت
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
عوامل موثر بر درک عدالت
پیامدهای سازمانی
رویه های سازمانی
خصوصیات ادراک کننده
عملکرد
عوامل عملکردی
عوامل رفتاری
عوامل فرآیندی
عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه محققان
سیستم عملکرد فردی
مانع ساختاری تحقق عدالت در سازمان
فقدان نظریه عدالت
ساختار سازمان عدالت گرا
تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت
محیط و تاثیر آن بر رفتارهای عادلانه
فناوری و عدالت سازمانی
اندازه سازمان و امکان اجرای عدالت در آن
ساخت قدرت و کنترل، و عدالت سازمانی
فرهنگ و زبان
توسعه عدالت در سازمان
رفتار شهروندی سازمانی
انواع رفتار شهروندی در سازمان
ابعاد رفتار شهروندی
ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی
مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی
رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی و فرسودگی شغلی در سازمان
فرسودگی شغلی
علل ایجاد فرسودگی شغلی
بخش دوم – تحقیقات انجام شده
پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
نتیجه گیری فصل دوم
خلاصه فصل دوم
فصل سوم – روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش گردآوری اطلاعات
روایی پرسشنامه
پایایی پرسشنامه
روش های آماری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
توصیف داده ها
جنسیت
سن
تحصیلات
سابقه کار
آمار استنباطی
نتایج توصیفی
نتایج استنباطی
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای
آزمون فرضیه های پژوهش
بررسی نقش متغیرهای توصیفی در ارزیابی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی
نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم – نتایج و ارائه پیشنهادات و راهکارها
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش
نتایج فرضیات تحقیق
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست – پرسشنامه
منابع
ABSTRACT

فهرست جداول:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت توزیعی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت رویه ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های عدالت مراوده ای
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های وظیفه شناسی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های جوانمردی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های فضیلت شهروندی
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های احترام و تکریم
ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های نوع دوستی
میانگین و انحراف معیار عدالت سازمانی و ابعاد آن
میانگین و انحراف معیار رفتار شهروندی و ابعاد آن
آزمون کولموگروف – اسمیرنف تک نمونه ای برای متغیرهای اصلی پژوهش
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نتایج تحلیل واریانس عدالت سازمانی و ابعاد رفتار شهروندی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد عدالت سازمانی
بررسی اثر سابقه کار پاسخ دهندگان بر روی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

فهرست نمودار:
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سن
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد کارکنان مورد مطالعه به تفکیک سابقه کار
میانگین گویه های عدالت توزیعی
میانگین گویه های عدالت رویه ای
میانگین گویه های عدالت مراوده ای
میانگین گویه های وظیفه شناسی
میانگین گویه های جوانمردی
میانگین گویه های فضیلت شهروندی
میانگین گویه های احترام و تکریم
میانگین گویه های نوع دوستی
میانگین ابعاد عدالت سازمانی
میانگین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

چکیده:
هدف از انجام این پروژه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان میباشد. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی بارویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارمندان شهرداری شهرستان کاشان میباشند.
با توجه به تعداد جامعه پژوهش، براساس جدول مورگان 98 نفر از کارمندان شهرداری شهرستان کاشان انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شده است بمنظور بررسی پیشینه اطلاعات اولیه از منابع مکتوب و اسناد پژوهشی و بمنظور توصیف وضعیت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، spss استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و میانه به منظور توصیف واقعیت های جمع آوری شده، استفاده شده است و آمار استنباطی به آن دسته از روشهای آماری گفته میشود که ما را قادر میسازد تا با استفاده از داده های دانسته شده که از آن گرفته شده است، استنباط کنیم. در این پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن، کروسکال والیس و کولموگروف -اسمیرنف دو نمونه ای استفاده شده است.
نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد. عدالت سازمانی بین کارکنان شهرداری کاشان بطور معنا داری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین مولفه های عدالت سازمانی و رقتار شهروند سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

مقدمه:
درشرایط کاملاً متحول حاکم بر سازمان ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن درچنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آنها بعنوان سربازان سازمانی یاد میشود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثر بخش از غیراثربخش هستند چراکه سازمان را موطن خود میدانند و برای تحقق اهداف آن، بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. امروزه از تلاش های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی یاد میکنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت میکنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات میروند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست میزنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و بطور کلی رفتار شهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی فرانقشی براساس ادراک از واقعیت شکل میگیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتار شهروندی سازمانی بروز پیدا خواهد کرد برخی از نظریه پردازان سازمان معتقدند که ساختار سازمانی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتار است ضمن اینکه برخی برآنند که ساختار سازمان ها تابع رفتار انسان ها به ویژه گروه های ذی نفوذ فعال در سازمان است.


تعداد بازدید : 16
برچسب ها : تحصيلات , جامعه آماری , جامعه پژوهش , جنسيت , دانلود پایان نامه , رفتار , رفتار شهروندی , روش تحقيق , روش شناسی , سابقه کار , ساختار سازمان , سازمان , سن , شغل , شهرداری , شهروند سازمانی , ضريب همبستگی پيرسون , عدالت , عدالت سازمانی , عدالت گرا , فرسودگی شغلی , فرهنگ و زبان , قدرت و كنترل , مدیریت , پژوهش , کارکنان ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم – پیشینه نظری پژوهش
مقدمه
بخش اول – هوش هیجانی
تاریخچه هوش هیجانی
تعریف هوش هیجانی
عوامل موثر بر هوش هیجانی
بلوغ هیجانی
ویژگی های هوش هیجانی
نظریه های مرتبط به هوش هیجانی
اهمیت و ضرورت هوش هیجانی
هوش هیجانی و هوش عقلانی
ویژگی افرادی دارای هوش هیجانی بالا
طبقه بندی افراد بر مبنای هوشبهر و هوش هیجانی
آزمون ها و مقیاس های هوش هیجانی
دلالت ارتقاء تحصیلی خود به خود
هوش هیجانی و زندگی خانوادگی
تاثیر مثبت بر حرفه و تجارب
اثرات مفید در سطح زمانی
بخش دوم – فرزند اول
فرزند اول از نظر آدلر
روش های تربیتی فرزندان
زیر منظومه همسران و قابلیت های ارتباطی
برادران و خواهران
نقش پدر
نقش مادر در اجتماعی شدن کودک
ماردان و پدران در مقابله با کودکان
شیوه مقتدرانه
شیوه سهل انگار
شیوه استبدادی
اجتماعی شدن از طریق والدین
پذیرش
کنترل
محیط اجتماعی و جوان
جوان و دوستان
مرحله جوانی
هویت شغلی
ایجاد هدف های شغلی
جوانان و انتخاب شغل
اصول صحیح تربیتی والدین
مسائلی که در تربیت فرزندان اهمیت دارند
بخش سوم – مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد هوش هیجانی
پژوهش های انجام شده در ایران
پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
فصل سوم – روش اجرای پژوهش
روش پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان
روش اجرای پژوهش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی فرضیه ها
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه
پاسخنامه

چکیده:
پژوهش حاضر به صورت همبستگی با هدف بررسی مقایسه هوش هیجانی در فرزندان اول و فرزندان آخر خانواده انجام شده است. جهت دستیابی به هدف 60 نفر از فرزندان اول و آخر از شهرستان کاشان را با روش دستیابی تصادفی انتخاب و از طریق تست هوش هیجانی بار – ان از روش پس رویدادی و آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت و از مقایسه نتایج به دست آمده از اجرای پژوهش معلوم گردید که بین هوش هیجانی فرزندان اول و فرزندان آخر تفاوت معناداری وجود دارد با این معنا که میزان هوش هیجانی در بین فرزندان اول بیشتر از فرزندان آخر خانواده می باشد.

مقدمه:
سال هاست تصور میشد که هوش افراد (IQ)، موقعیت آنان را در زندگی تعیین میکند. مدارس برای ثبت نام دانش آموزان در برنامه های مختلف و همچنین شرکت ها و کارفرمایان برای انتخاب افراد، از آزمون (IQ) استفاده میکردند.
ولی در ده سال اخیر محققان دریافته اند که (IQ) تنها شاخص موفقیت افراد نیست اکنون توجه به قسمت هوش هیجانی (EQ)است که بعنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب میشود.
هوش هیجانی از فاکتورهای مهم در زندگی افراد بوده کار بر روی هر دو دسته از وقایع زندگی (ازدواج، مرگ افراد خانواده) تاثیر بسیاری دارد
دهه اخیر ظهور بی سابقه تحقیقات علمی راجع به هیجانات مختلف (عشق، ترس، نفرت و غیره) بوده است. مهیج ترین دستاورد مربوط به تصویر برداری از مغز در حین فعالیت است که به مدد روش های نوآورانه همچون تکنولوژی های جدید مغزنگاری حاصل شده است.
این تکنولوژی ها برای نخستن بار در طول تاریخ بشر ما را قادر به دیدن چیزهایی کرده اند که همیشه بعنوان گنجینه ای از رازهای دست نیافتنی تلقی می شده است: اینکه توده در هم پیچیده سلول های مغز در هنگام تفکر، بروز احساسات، خیال بافی و رویا چگونه عمل میکنند.
این اطلاعات عصب زیستی شناختی برای ما این امکان را فراهم می آورد تا به گونه ای دقیق تر بفهمیم که بخش های مربوط به هیجانات عاطفی در مغز چگونه ما را وادار به خشم یا گریه میکند و چگونه بخش های قدیمی تر مغز که ما را به جنگ با دیگران یا عشق ورزی به آن ها بر می انگیزند در جهت عملکرد بهتر یا بدتر هدایت میشوند.
هوش هیجانی نوع دیگر با هوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنش هاست.
این به معنی پر انگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است . بطور کلی، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد میباشد.


تعداد بازدید : 16
برچسب ها : احساسات , ازدواج , اضطراب آور , انتخاب شغل , بلوغ هیجانی , بهره وری , تربیت فرزندان , ترس , تفکر , تکنولوژی , جامعه آماری , حرفه و تجارب , خیال بافی , دانلود پایان نامه , روش پژوهش , سازمان , سلول های مغز , عشق , مدیریت , مغزنگاری , نفرت , هوش افراد , هوش عاطفی , هوش هیجانی , هویت شغلی , پژوهش , کارکنان ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:48
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
گزارش کارآموزی در نمایندگی مجاز ایران خودرو شبان گستر
سخن کارآموز
مقدمه
فصل اول – معرفی محل کارآموزی
شرح مختصری از ایران خودرو
معرفی نمایندگی
آشنایی با نمایندگی ایران خودرو
تعمیر گاه
نمایشگاه ایران خودرو
پارکینگ
کارواش
قسمت های اداری
مدیر عامل
مدیران
بخش های نمایندگی
بخش فروش محصولات
بخش خدمات پس از فروش مشتریان
گارانتی
کارت طلایی
برنامه های توسعه شبکه
توسعه شبکه برای خودروهای جدید
نمودار سازمانی نمایندگی شبان گستر
منشور اخلاقی کارکنان نمایندگی مجاز شبان گستر
فصل دوم – فعالیت های واگذارشده به کارآموز
خدمات فنی تعمیرگاهی
تامین قطعات یدکی
خدمات فروش
فصل سوم – عناوین مربوط به شرح تفصیلی آموخته ها
آموزش
پذیرش خودرو
تعمیر و رفع عیب خودرو
ترخیص خودروی تعمیر شده
فصل چهارم – گزارشات
گزارش هفتگی
گزارش ماهانه
ارزیابی

مقدمه:
ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی میکنیم که دو ویژگی عمده دارد. منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم محدودیت نیازها و خواسته های بشری است که توجه روز افزون به بهره وری را باعث شده از یک سو، جمعیت رو به ازدیاد، گستره نیازهای بشری را سر تصاعدی داده و از سویی دیگر، منابع کاهنده، برای دهان هایی که هر لحظه به جهان گشوده میشوند، جز از آینده نه چندان امید بخش دارند. در چنین شرایط عقل ایجاب میکند که نیک اندیشان، دورنگران و آینده سازان جامعه، اولاً خود تصویری روشن از واقعیت به دست آورند و ثانیاً راه چاره های مناسبی برای بقا در چنین دنیایی پر تحول و پر شتابی بیندیشد لزوم موجودیت در جهانی این چنین پیچیده و سرشار از رقابت، بهره گیری از الگوهای نوین مدیریتی است که تفکر خلاق و نگرش تغییر پذیری را تعمیم دهند و با بکارگیری توانایی های ذهنی، بینشی و احساسی، در پی ایجاد افکار نو و مفاهیم جدید باشند. در نهایت نیز ایده های نوین را در بستر واقعیت پیاده سازند و کاربرد عملی بخشند در چنین حالتی است که میتوان ضریب بقا را با کیفیتی برتر افزایش داد. امروز دیگر نمیتوان با تمسک به روشهای سنتی و رویدادهای قدیمی و کهنه در دنیایی که به سرعت در حال حرکت است، با کیفیت خوب، ادامه حیات دارد اگر تاکنون بخشی از میراث فرهنگی و در وجدان جمعی مردم ما را بی توجهی به کار و تلاش و فردی و ارزش گذاری در نقش شانسی و تصادف در جهت دهی به زندگی تشکیل میداده است تا هم اکنون وقت آن رسیده که با القاء، تلقین و تربیت برنامه ریزی شده، ارتباط بین تلاش و بهره مندی از موهبت های مادی و معنوی، پر رنگ شود. این تلاش نیز باید تلاشی علمی و آگاهانه باشد و گرنه به صرف بیهوده وقت، یعنی با ارزش ترین سرمایه ای که در اختیار جامعه قرار دارد، منجر خواهد شد. بهره گیری از این منبع تجدید ناشدنی، که قابلیت ذخیره شدن را نیز ندارد، نهایت دقت و باریک بینی را میطلبد. همواره نمیتوان از نیروی کار انتظار داشت که بیشتر و تندتر کار کند. در این جا لازم است که به بهینه سازی روشها و اصلاح شیوه های کاری اقدام شود تا با صرف زمان کمتر ستاده های مناسب تر و مفیدتر، عاید گردد. امروز جهانیان سخن، کسی را می شنوند که ارزش شنیدن را داشته باشد کالای کسی را می طلبند که ارزش داشتن را داشته باشد و خلاصه، آنی می ماند که ارزش بودن را داشته باشد برای تنفس در جوی این چنین، مدیران ما ناچارند به جز علم و آگاهی مجهز شوند و در چهارچوب امکانات ترکیب معقولی از عوامل کار (نیروی انسانی، مواد، تسهیلات و زمان) را تدارک بینند و با توجه به آخرین پیشرفتی هماهنگی ها لازم را در استفاده موثر از عوامل مزبور به عمل بیاورند. سازمانی پویا و پایاست که هدف های خود را با شرایط و نیازهای محیطی تطبیق دهد و انعطاف لازم را برای تغییر در ساختار درونی خود که با تغییرات محیطی سازگار باشد، نشان دهند و مسئولیت های اجتماعی خود را با کیفیتی برتر انجام دهد.
کارآموزی یک نوع نظام آموزشی است که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت‌های مورد نیازشان، آموزش داده میشود. دوره‌های کارآموزی شامل مشاغل صنعتی و یا آموزش به افرادی که به دنبال مجوز برای فعالیت در یک حرفه هستند، میشود. کارآموزان، مهارت‌های مورد نیاز در پیشه خود را در دوره‌های کارآموزی می آموزند. معمولا بیشتر آموزش‌های دوره کارآموزی، در حین کار برای یک کارفرما که آموزش کارآموز را برعهده دارد انجام میگیرد؛ در عوض آن، کارآموزان نیز پس از کسب مهارت‌های لازم، برای مدت معینی که بر روی آن با کارفرما به توافق رسیده‌اند، کار خود را در محل، ادامه میدهند. بمنظور پیشرفت بیشتر در دوره‌ها، آموزش‌های نظری نیز در آنها گنجانده میشوند که به شکل رسمی در دوره‌های ۴ الی ۶ ساله، در محل کار و همچنین در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای یا دانشگاه‌ها، در حالیکه همزمان زیر نظر کارفرما هستند، انجام میگیرد.
به منظور ساماندهی امور و خدمات دهی مطلوب معمولاً در هر نمایندگی، قسمت های مختلف به فراخور نوع فعالیت با شرح وظایف تعریف شده، مشخص گردیده که در نمایندگی محل کارآموزی اینجانب نیز این امر رعایت شده است. این نمایندگی شامل دو بخش اصلی ذیل میباشد بخش فروش محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو عرضه شده در سبد فروش کارخانه. خدمات پس از فروش مشتریانی که از محصولات ایران خودرو استفاده مینمایند.
بخش فروش محصولات : دراین بخش متقاضی خرید محصولات ایرن خودرو به دو صورت میتواند عملیات خرید خودروی خود را انجام دهد شخص متقاضی با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت ایران خودرو، باتوجه به محصولات عرضه شده در سبد فروش شرکت و نحوه فروش اعم از پیش فروش، تحویل فوری یا فروش اقساطی، خودروی خود را انتخاب کرده و سپس نمایندگی مورد نظر خود برای دریافت خودرو را تعیین مینماید . در حالتی دیگر شخص متقاضی با مراجعه به نمایندگی و ارائه مدارک مورد نیاز، توسط کاربر بخش فروش نمایندگی ثبت نام شده و سایر مراحل براساس دستورالعمل های موجود شرکت طی میشود. در هر نمایندگی فردی بعنوان کارگزار وجود دارد که وظیفه انجام امور اداری از جمله تبادل اسناد و مدارک فی مابین نمایندگی و شرکت اصلی را برعهده دارد و یکی از پرسنل نمایندگی محسوب میشود.


تعداد بازدید : 15
برچسب ها : آموزش , ارزيابی , تامين قطعات , تعمیر گاه , خدمات فروش , خدمات فنی , دانلود , شبکه , فروش محصولات , كارت طلايی , مدیر عامل , مشتريان , منشور اخلاقی , نمایشگاه , نمایندگی ایران خودرو , نمودار سازمانی , پارکینگ , پذيرش خودرو , کارواش , کارکنان , گارانتی , گزارش کارآموزی ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:34
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلید واژه
مقدمه
امنیت شغلی در آینده
تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار
ایمنی
خطر بالقوه
خطر بالفعل
حادثه ناشی از کار
ریسک
روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار
روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار
ارگونومی
روش‌های بیومکانیکی
مهندسی سیستم ها
روش‌های اکتشافی
روش‌های رفتاری
قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای
قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران
موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار
موازین یا استاندارد‌های مربوط به ضوابط کلی
موازین مربوط به خطرات معین
موازین مربوط به ایمنی در بخش‌های خاصی از فعالیت اقتصادی
مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار
عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار
فرهنگ
سیستم ها
سخت افزار
اجزای برنامه ایمنی
ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت
موارد راهنما بمنظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت
بازرسی محیط کار
گردش ایمنی
نمونه گیری ایمنی
نمونه گیری رفتار
ارزیابی خطر احتمالی
تکنیک های HAZAN\HAZOP
تحلیل داده‌های تصادفات، بیماری ها و خسارات
تحلیل داده‌های خطای نزدیک
مدیریت با بصیرت و درخت ریسک
تحلیل ایمنی شغلی
چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه
انواع برنامه‌های ایمنی
برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار
برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق بر اساس عملکرد
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق بر اساس رفتار
برنامه ایمنی بر مبنای مشوق غیر سنتی
نظرات جاری در ایمنی و سلامت
استرس
استرس شغلی
سندروم سازگاری عمومی
مرحله هشدار
مرحله مقاومت
مرحله از پا در آمدن
ایجاد کننده‌های استرس
منابع استرس
علل کاری استرس
بار زیاد کاری
فشار کاری کم
نوبت کاری
روابط بین شخصی
تغییر
جو سازمانی
محیط فیزیکی
ابهام نقش
عوامل شخصی
عوامل خارجی
شرایط اقتصادی
مقررات و قوانین دولتی
مسافرت
ارزش‌های جامعه
جرم و جنایت
موضوعات خانوادگی و شخصی
استرس و عملکرد کاری
رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری
تصمیم گیری و استرس
علائم استرس
مدیریت استرس
استراحت
ورزش
رژیم غذایی
صحبت کردن
برنامه ریزی و مدیریت زمان
تفویض
ده راه که مدیریت به وسیله آن میتواند استرس کارکنان را در حین کار کاهش دهد
صحبت آزاد کارکنان بطور آزاد با یکدیگر
کاهش تعارضات شخصی در کار
دادن قدرت کنترل کافی به کارکنان در مورد چگونگی انجام کار آن ها
اطمینان از اینکه بودجه پرسنلی کافی میباشد
درباره کارکنان به راحتی صحبت کنید
حمایت از تلاش‌های کارکنان
تامین مرخصی شخصی رقابتی و مزایای کارکنان
تعیین سطوح جاری مزایای کارکنان
کاهش مقدار خطوط قرمز (قوانین محدود کننده) برای کارکنان
تشویق و پاداش برای دستاورد‌ها و همکاری آن ها
نتیجه گیری
از جنبه فیزیکی
از جنبه روانی
مراجع

چکیده:
این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای میپردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه میشود و سپس روشهای متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره میگردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار میگیرند. مواردی راهنما بمنظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه میشود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و بر مبنای رفتار تحلیل میشوند. بعد از این مطالب استرس مورد بررسی قرار میگیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر میپذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه میشود.

مقدمه:
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند میباشد. از آن جا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرآیند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که میتوان آن ها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌ کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار میباشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آن ها منتهی میشود که این امر خود از اهمیت به سزای برخوردار است.
در مقاله حاضر تاکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث میشود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته میشود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی میشود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.


تعداد بازدید : 19
برچسب ها : استراحت , استرس , استرس شغلی , اكتشاف , امنيت شغلی , ايمنی , برنامه ريزی , بهداشت كار , بيومكانيک , تشويق و پاداش , دانلود , دولت , ريسک , رژيم غذايی , سبک رهبری , سلامت , سندروم , علائم استرس , عملكرد كاری , فرهنگ , فشار كاری , قوانين , محيط كار , مديريت , مديريت استرس , مقاله , مقررات و قوانين , مهندسی سيستم , ورزش , پرسنل , پروژه , کارکنان , گردش ايمنی ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : YARBLOG.Ir| قدرت گرفته از یاربلاگ