تبلیغات X

تلویزیون سامسونگ
خودرو بر
حفاظ شاخ گوزنی
آتلیه بارداری
آموزشگاه عکاسی
اخذ ویزا از اوج درنا
وکیل در کرج
مشاوره حقوقی
دمنوش کرن بری
خدمات پرداخت ارزی
دانلود نمونه پروپوزال
پشتیبانی سایت وردپرس
برگزاری مراسم
دکتر آبکار مشاور برندسازی
درج آگهی رایگان
فروشگاه های اینترنتی
hp6420 اپیلاتور فیلیپس مدل
خرید اتو مو
ادکلن ساندرا مردانه
بل جاردین
ادکلن شیخ 70
ادکلن نانسی صورتی
خريد ژل ابرو
کریولاین
ادکلن ایفوریا
خرید قیچی
فروشگاه آنلاین
ادکلن جگوار آبی
جگوار آبی
ادکلن دیزل
ادکلن 212 طلایی
ریمل اترنتی
خرید ادکلن لالیک
کرم پودر مک
نایت ویش
lv9 ماشین ریش تراش پاناسونیک
سهام حامی
آترین بلاگ
بلاگ
اخذ رتبه
طراحی سایت آمل


تبلیغات X
کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

کتاب پیچ بهترین و سریعترین سایت دانلود کارآموزی و پروژه

تعداد صفحات:102

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

کلید واژه

فصل اول - کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

سوالات پژوهش

تعاریف نظری

هوش معنوی

تاب آوری

کیفیت زندگی کاری

تعاریف عملیاتی

هوش معنوی

تاب آوری

کیفیت زندگی کاری

فصل دوم - ادبیات و پیشینه پژوهش

هوش معنوی

مولفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف

دیدگاه ایمونز

دیدگاه فریدمن و مک دونالد

دیدگاه نوبل و واگان

دیدگاه مک مولن

نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال

تاب آوری

مدل های گارمزی و همکاران در خصوص تاب آوری

مدل تاب آوری فلچ

کیفیت زندگی کاری

نظریه والتون

نظریه دوبرین

نظریه کانینگهام و ابرل

پیشینه پژوهش (خارجی و داخلی)

هوش معنوی

کیفیت زندگاری کاری

تاب آوری

فرضیه تحقیق

جمع بندی

فصل سوم - روش شناسی پژوهش

طرح کلی پژوهش

جامعه آوری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسش نامه هوش معنوی

روایی و پایایی پرسش نامه هوش معنوی

پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان(ARS)

روایی و پایایی پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان

پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی کاری

روایی و پایایی پرسش نامه کیفیت زندگی کاری

نحوه اجرای آزمون

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم - یافته های پژوهشی

داده های توصیفی

یافته های استنباطی

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

دستاوردهای اصلی پژوهش

محدودیتهای پژوهش

دراختیار محقق

خارج از کنترل محقق

پیشنهادهای پژوهش

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

منابع و ماخذ

پیوست ها

پرسش نامه هوش معنوی

پرسش نامه کیفیت زندگی کاری

پرسش نامه تاب آوری

فهرست اشکال:

هرم هوش چندگانه

مدل تخریب و انسجام مجدد فلچ

فهرست جداول:

اطلاعات دموگرافیکی گروه نمونه

میانگین و انحراف معیار متغیرهای هوش معنوی، تاب آوری و کیفیت زندگی کاری

همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد تاب آوری

همبستگی بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد کیفیت زندگی کاری

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی فردی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر شایستگی اجتماعی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر انسجام خانواده

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر حمایت اجتماعی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر ساختار فردی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر روابط انسانی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر امنیت شغلی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر پیشرفت شغلی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر مشارکت

رگرسون ابعاد هوش معنوی بر منزلت انسانی

رگرسیون ابعاد هوش معنوی بر توازن کار و زندگی

رگرسیون تعهد کاری بر ابعاد هوش معنوی

رگرسیون مسائل مالی بر ابعاد هوش معنوی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در کیفیت زندگی کاری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بود. جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر یزد بود که 100 نفر از آن ها بصورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسش نامه های هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری و تاب آوری بزرگسالان پاسخ دادند.

جهت تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (ارتباط با سرچشمه هستی، اتکا به هسته درونی) با ابعاد تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانواده، حمایت اجتماعی، ساختار فردی) و سه بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری (روابط انسانی، توازن کار و زندگی و تعهد کاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین اتکا به هسته درونی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری را برای ابعاد تاب آوری شامل شایستگی فردی، انسجام خانواده، ساختار فردی و ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : روابط انسانی و پیشرفت شغلی دارد و سرچشمه هستی تنها از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای توازن کار و زندگی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است برخوردار میباشد از طرف دیگر هر دو بعد هوش معنوی نیز قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای ابعاد دیگر تاب آوری از جمله: شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی و ابعاد دیگر کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت را دارا میباشند. اما دو بعد هوش معنوی توانایی پیش بینی کردن را برای ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل: امنیت شغلی، منزلت انسانی، تعهد کاری و مسائل مالی ندارند.

مقدمه:

مساله هوش بعنوان یک ویژگی اساسی است که تفاوت فردی را در بین انسانها موجب میشود از ابتدای تاریخ مکتوب زندگی انسان مورد توجه بوده است. اما از آغاز مطالعه هوش غالبا بر جنبه های شناختی آن نظیر حافظه، حل مسئله و تفکر تاکید شده، در حالی که امروزه نه تنها جنبه های غیرشناختی هوش یعنی توانایی عاطفی، هیجانی، شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد بلکه در پیش بینی توانایی فرد برای موفقیت و سازگاری در زندگی نیز مورد اهمیت واقع شده است. هوش معنوی بعنوان یکی از مفاهیم جدیدی هوش در بردارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مساله است که بالاترین سطح رشد در حیطه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی، بین فردی و ... شامل میشود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده های اطراف و دستیابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری مینماید. این هوش به فرد دید کلی در مورد تجارب و رویدادهای زندگی میدهد و او را قادر میسازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق ببخشد.

ولمن هوش معنوی را بعنوان ظرفیت انسان برای پرسیدن سوالات غایی درباره زندگی و تجارب همزمان و ارتباط هریک از ما با دنیایی که در آن زندگی میکنیم تعریف میکند.

کیفیت زندگی کاری فلسلفه و اصولی است که نشان میدهد افراد مهمترین منابع سازمانی قابل اطمینان و مسئول هستند، قادر به ایجاد سهم ارزش مندی در سازمان میباشند و باید با آنها رفتاری مبنی بر احترام و درخور شان داشت. کیفیت زندگی کاری شامل فرصتها برای حل مشکلاتی است که منافعی را بطور دو طرفه برای کارمند و کارفرما به همراه دارد و مبتنی بر همکاری در مدیریت کار است. برخی آن را روشهایی میدانند که منجر به تقویت رضایت و بهره وری کارکنان میگردد.

سطوح بالای کیفیت زندگی کاری برای سازمان ضروری است. از آن جهت که سازمان را برای کارکنان جذاب میکند و منجر به حفظ و نگهداری آنان در سازمان میشود. کیفیت زندگی کاری انعکاسی از روابط موجود بین کارکنان و محیط کاری آنان است این رابطه نشانه ای از میزان سازگاری فرد با شغلش میباشد. کیفیت زندگی کاری را بعنوان یک محیط کاری، مطلوب میدانند که با اختصاص پاداش، امنیت شغلی و ایجاد فرصتهای رشد شغلی، موجب حمایت و ارتقای رضایت شغلی کارکنان را فراهم میسازد.

رویکرد روانشناسی مثبت گرا با توجه به استعدادها و توانمندی های در سالهای اخیر مورد توجه روانشناسان قرارگرفته است. این رویکرد هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی میداند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادترین سازه های مورد پژوهش این رویکرد می باشد.

در این میان تاب آوری جایگاه ویژه در حوزه روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته ست، به طوری که هرروز بررسی و پژوهشهای مرتبط بر این سازه افزوده میشود . گارمزی و ماستن تاب آوری را یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده تعریف نموده اند. به بیان دیگر تاب آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

البته تاب آوری، تنها پایداری در برابر آسیبها با شرایط تهدید کننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی باشد بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامون خود است. میتوان گفت تاب آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است.


تعداد بازدید : 13
برچسب ها : انسجام خانواده , بهره وری , بهزیستی , تاب آوری , حمایت اجتماعی , دانلود پایان نامه , رضایت , روابط انسانی , روانشناسی , رگرسیون , شادکامی , شایستگی اجتماعی , شایستگی فردی , فلسلفه , معرفت , هوش معنوی , پژوهش , کارکنان , کیفیت زندگی کاری ,
نوشته شده در تاريخ شنبه 2 بهمن 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:101
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف و بیان مسئله پژوهش
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
اهداف فرعی پژوهش
سوالات پژوهش
فرضیه های پژوهش
مدل مفهومی پژوهش
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
متغیر وابسته
جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
تعریف واژگان کلیدی
ریسک
ریسک سیستماتیک
شاخص ریسک سیستماتیک (β)
بازده سهام
تحلیل موجک
مبانی نظری تحقیق
ریسک مالی
ریسک غیرسیستماتیک
ریسک های غیر مالی شامل
منابع ریسک مالی
ریسک بازار
ریسک اعتباری
ریسک مدل
ریسک عملیاتی
ریسک قانونی
انواع ریسک مالی
روشهای پیش بینی قیمت اوراق بهادار
روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی
روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی
روش نموداری یا تجزیه و تحلیل تکنیکی
برخی از اصطلاحات سرمایه گذاری
مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای
عوامل موثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن
قلمرو پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
شیوه گردآوری اطلاعات
روایی و اعتبار داده ها
جامعه و نمونه آماری
مدل پژوهش
متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل طیفی
محدودیت های تحلیل طیفی
تحلیل موجک
تبدیل فوریه
تبدیل فوریه پنجره ای (WFT)
تبدیل موجک پیوسته CWT
تبدیل موجک حداکثر همپوشایی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تشریح روشهای آماری جهت آزمون فرضیه های پژوهش
آمار توصیفی
آزمون های فرضیات
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه چهارم
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتایج فرضیات بر اساس تحلیل موجک
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات براساس نتیجه فرضیه ها
پیوست ها
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
مدل مفهومی تحقیق
نمونه ای از تبدیل فوریه
نمونه ای از تبدیل فوریه سری
نمونه هایی از تبدیل فوریه پنجره ای
نمونه ای از تبدیل موجک پیوسته
مقایسه نحوه تقسیم بندی صفحه زمان – فرکانس (زمان – مقیاس) در سه تبدیل موجک، فوریه و فوریه پنجره ای

فهرست جداول:
شرکت های نمونه آماری تحقیق از سال های 93-88
اطلاعات توصیفی متغیرها
ریسک ها
رابطه معناداری
نتایج رگرسیون در دوره های کم نوسان

چکیده:
در بازار سرمایه یکی از مهمترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه بین ریسک و بازده انجام شده است. از جمله این تلاش ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شده است. که با معرفی (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای) را فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه خطی ساده و مثبتی وجود دارد. بمنظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص های تولیدات شرکت های سهامی مورد آزمون به دو دسته دوره های پر نوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره های پر نوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز 4 با استفاده از نرم افزار spss به دوره زمانی کوچک تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق های زمانی میان مدت و بلند مدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق های زمانی میان مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد. ولی فقط در افق زمانی بلندمدت 176 روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات میرسد.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق های زمانی میان مدت و بلند مدت
و بررسی تاثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه فوق در شرکتهای سهامی در سالهای 1388 تا 1393 بررسی شده است.

مقدمه:
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است. برای این که وجوه لازم جهت این سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین سرمایه وجود داشته باشد. بهترین منبع برای تامین سرمایه پس انداز های مردم یک جامعه است. بورس اوراق بهادار بهترین مکانیزمی است که امکان استفاده از پس اندازها را در بخش تولید فراهم می آورد. پس بورس از یک طرف پس اندازهای سرگردان را به سمت تولید سوق میدهد و از طرف دیگر احتیاجات مالی شرکتها و موسسات را برآورده میکند.
اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه گذار از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جاییکه خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع میکنند؛ اما آیا میتوان جایی را پیدا کرد که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. معمولاً سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازدهی متناسب، یا توجه به ریسک مربوط میباشند. در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات میباشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت. این موجب می شود که همواره تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه گذاری های خود مدنظر قرار دهد؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بعنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازده. بوده که مبادله این دو، ترکیبهای گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می کند.
از بعد تقاضا برای منابع مالی، شرکتها باید سعی کنند که وجوه مورد نیاز خود را به طریقی تهیه کنند که هدف اصلی صاحبان شرکت، یعنی افزایش ارزش شرکت، تحقق یابد. در بعد عرضه سرمایه، سرمایه گذاران سعی دارند که حتی الامکان پس اندازهای خود را در جایی سرمایه گذاری کنند که بیش ترین بازده را داشته باشد؛ اما در این راستا به ریسک مربوط به سرمایه گذاری نیز توجه دارند و در صورتی تحمل ریسک را پذیرا میشوند که بابت آن ما به ازای عایدشان گردد و این ما به ازا چیزی جز بازده بیشتر سرمایه گذاری ها نخواهد بود. لذا به منظور سرمایه گذاری در بورس ریسک و بازده سرمایه گذاری ها همزمان باید مورد توجه قرار گیرد. به همین علت شناخت ارتباط بین میزان ریسک و بازده از جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران اهمیت ویژه ای دارد.
اهمیت ریسک و بازده و فقدان الگوی کامل و مورد پذیرش اهل فن، موجب شده تا پژوهشگران زیادی بخش عمده ای از پژوهشهای خود را به این موضوع اختصاص دهند، به علاوه جذابیت موضوع به دلیل فراگیر بودن آن در بازارهای مالی نیز عامل محرک دیگری بوده است، به طوری که در چند دهه اخیر قسمت زیادی از تحقیقات بازار سرمایه و متون درسی دانشگاهی به تبیین و تشریح الگوی ریسک و بازده اختصاص یافته است.
در این پژوهش به دنبال یافتن ارتباط معنی دار بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار با روشی متفاوت از روشهای مرسوم اقتصاد سنجی هستیم. بدین منظور اقدام به بررسی همزمانی ها با استفاده از روش موجک خواهیم کرد.


تعداد بازدید : 12
برچسب ها : اوراق بهادار , بازار , بازارهای مالی , بورس اوراق بهادار , تحقيق , تحلیل موجک , حسابداری , دارايی , دارایی , دانلود پایان نامه , روش شناسی , ريسک بازار , رگرسيون , رگرسیون , ریسک , سرمايه , سرمايه گذاری , سرمایه , سرمایه گذاری , سهام , سیستماتیک , شركت , فركانس , مبانی نظری , منابع مالی , نرم افزار , نوسان پذیری , پس انداز , پژوهش , پژوهشگر ,
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 14 مهر 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:136
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
ساختار سرمایه
استراتژی تامین مالی
روشهای تامین مالی
تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی میان مدت
تامین مالی بلند مدت
تامین مالی و ساختار سرمایه
هزینه تامین مالی
روش تعیین ساختار سرمایه
تئوری های ساختار سرمایه
دیدگاه سود خالص
دیدگاه سود خالص عملیاتی
دیدگاه سنتی
دیدگاه مود یلیانی و میلر
دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه)
دیدگاه ترجیحی
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
گروه صنعت
اندازه شرکت
نرخ رشد شرکت
سودآوری
تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
دارایی های وثیقه ای
اهرم عملیاتی
سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
تحقیقات داخلی
تحقیقات خارجی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق
نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش گردآوری اطلاعات
واکاوی داده ها
برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss
بررسی مفروضات رگرسیون
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381
بررسی مفروضات رگرسیون سال 1381
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1381
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1382
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1383
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1384
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1385
بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
نتیجه گیری در سال 1386
بررسی فرضیه های تحقیق به وسیله میانگین سال های 1381- 1386
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها
بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها
همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر
تحلیل رگرسیون
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

قهرست جداول:
نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز و اریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ- پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون استقلال برای مانده ها
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون استقلال برای مانده ها
ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل
نتیجه پردازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتیجه برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
جدول توافقی مانده ها (ei در مقابل ei-1)
آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتایج برازش مدل رگرسیونی
آنالیز واریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی
نتیجه آزمون بروچ – پاگان
نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل
نتایج پردازش مدل رگرسیونی
آنالیز و اریانس
جدول ضرایب مدل رگرسیونی
جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی

فهرست نمودارها:
هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
هزینه سهام عادی، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی
هزینه سهام عادی، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
مدل تحلیلی تحقیق

چکیده:
تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تامین مالی شرکتهای سهامی ارائه می دهد. مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی شرکتها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تامین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تاثیر عوامل موثر و اطلاعات تاخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتها می باشد. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از 122 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1386 جمع آوری گردید. سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله به صورت متمرکز و همچنین به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت به منظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چند گانه میزان تاثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری در سال های اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظر آماری این رابطه بسیار قوی میباشد. لذا پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تامین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سود انباشته، اندوخته ها، …..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی (وام، انتشار سهام جدید، ……) استفاده کنند. بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد میکند.

مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تامین این سرمایه، میتواند از منابع مختلف و به روشهای متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن بعنوان معمای ساختار سرمایه یاد میکنند و از خود میپرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب میکنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آن ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان میکند در حوزه تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشات میگیرد که باید در حوزه تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تاثیر گذار و متغیرهای تاخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را میتوان توسعه آگاهی و دانش لازم درباره رفتار دنیای واقعی در حوزه مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود.


تعداد بازدید : 15
برچسب ها : استراتژی , بورس اوراق بهادار , تامین مالی , تحقیق , توسعه آگاهی و دانش , تکنولوژی , حسابداری , حوزه مالی , دانشمندان , دانلود پایان نامه , روش تحقیق , رگرسیون , ساختار سرمايه , سازه , سرمایه , سود , سودآوری , سودانباشته , مدل ترجیحی , مدل توازی , منافع , هزینه , واریانس ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:126
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات تحقیق
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقیق
محدوده زمانی
مکانی
روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ساختار تحقیق
فصل دوم – ادبیات تحقیق
بخش اول – کیفیت سود
اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
ظهور نظریه کیفیت سود
مفهوم کیفیت سود
تعریف کیفیت سود
اهمیت ارزیابی کیفیت سود
عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود
روش های حسابداری
برآوردهای حسابداری
سیستم کنترل های داخلی و مدیریت
نوع صنعت
ویژگی های مالی
عوامل سیاسی
شاخص کیفیت سود
تحلیل کیفیت سود
تحلیل بنیادی کیفیت سود
بخش دوم – تئوری چرخه عمر شرکت
مراحل چرخه عمر شرکت
دوران رشد
ایجاد
طفولیت
رشد سریع
بلوغ
تکامل
دوران پیری
ثبات
اشرافیت
بوروکراسی اولیه
بوروکراسی و افول
نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحدهای تجاری در منحنی چرخه عمر
ویژگی های مالی واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
مرحله تولد یا ظهور
مرحله رشد
مرحله بلوغ
مرحله افول یا سکون
بخش سوم – پیشینه تحقیق
پیشینه مرتبط با کیفیت سود
تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود
تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود
پیشینه مرتبط با چرخه عمر
پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت
پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
تدوین فرضیه ها
فرضیه های اصلی
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)
فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)
روش تحقیق
گردآوری اطلاعات
جامعه آماری
دوره زمانی تحقیق
شرایط انتخاب نمونه آماری
نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر
مدل تحقیق
محاسبه متغیرها با استفاده از داده های تحقیق
متغیر مستقل
کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن
کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو
کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز
متغیر وابسته
بازده سالانه سهام (SRE)
قیمت سهام
متغیر کنترل
اندازه شرکت (SIZE)
سرعت گردش دارایی ها(TOR)
روش اجرای آزمون ها
آزمون نرمال بودن داده ها
آزمون همبستگی
رگرسیون چند گانه
بررسی خطاها
خود همبستگی
نرمال بودن خطاها
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق
یافته های استنباطی
آزمون نرمال بودن متغیرها
آزمون فرضیه ها و نتایج آن
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
مروری بر خطوط کلی تحقیق
یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری
پیشنهادات برخاسته از تحقیق
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
چکیده انگلیسی

فهرست اشکال و جداول:
تفاوت‌های بین شرکتهای در دوران رشد و شرکتهای در دوران پیری
نحوه عملکرد و تعیین موقعیت واحدهای تجاری در منحنی چرخه عمر
مدل چرخه عمر
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای الگوی تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول
آزمون نرمال بودن متغیرها
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله رشد
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ
نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام و کیفیت سود با الگوهای پنمن و بارتون-سیمکو طی مرحله افول
ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون (قیمت سهام)
مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)
ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون (بازده سهام)
مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)
شرکت های عضو نمونه آماری
آزمون نرمال بودن داده ها
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون – سیمکو
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز
نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز

چکیده:
در این پژوهش، رابطه بین کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است. در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام با استفاده از 3 الگوی کیفیت سود: لویز(2003)، بارتون – سیمکو(2002) و پنمن(2001) طی مراحل چرخه عمر شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در 2 مرحله انجام شد. نخست، شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شدند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی 390 سال شرکت (65 شرکت) طی دوره 1383-1388 نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون سیمکو در هر سه مرحله رشد، بلوغ و افول معنی دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی میباشد. در مرحله رشد، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با بازده و قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز، و ارتباط ضعیف تری با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله افول، الگوی لویز ارتباط قوی تری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو، ارتباط ضعیف تری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد. لذا، تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی مراحل چرخه عمر وجود دارد.


تعداد بازدید : 10
برچسب ها : بازار سهام , بورس اوراق بهادار , بوروکراسی , تجزیه و تحلیل , تحقیق , حسابداری , خود همبستگی , دانلود پایان نامه , رگرسیون , سهام , سود , شركت , عوامل سیاسی , قیمت سهام , كيفيت سود , چرخه عمر , چرخه عمر شرکت , کیفیت , گزارشگری مالی ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:180
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهداف پژوهش
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه پژوهش
چارچوب نظری و مدل پژوهش
متغیرهای پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش
واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
گفتار نخست : مدیریت سود
مفاهیم سود برای گزارشگری
مفهوم مدیریت سود
انگیزه های مدیریت سود
طبقه بندی مدیریت سود
انواع روش های مدیریت سود
انواع مدیریت سود
هموار سازی سود
گفتار دوم : اقلام تعهدی اختیاری
حسابداری تعهدی و مدیریت سود
اقلام تعهدی
کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری
گفتار سوم : ساختار مالکیت
حاکمیت شرکتی
مفهوم حاکمیت شرکتی
تئوری نمایندگی
مالکیت نهادی
نظارت نهادی و مدیریت سود
نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران
ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
مالکیت خانوادگی
ساختار مالکیت و مدیریت سود
گفتار چهارم : اندازه شرکت
اندازه شرکت و مدیریت سود
شاخص های اندازه
گفتار پنجم : پیشینه پژوهش
پژوهش های مرتبط در برون کشور
پژوهش های مرتبط در درون کشور
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
مقدمه
جامعه آماری
تعیین حجم نمونه
فرضیه پژوهش
روش پژوهش
گردآوری اطلاعات
تابع آماره
آزمون کولمو گوروف – اسمیرنوف (ks)
آزمون دوربین – واتسون (DW)
رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه
آزمون برای معنی دار بودن رگرسیون و تایید یا رد فرضیه
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داه ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
آزمون نرمال بودن متغیر پاسخ (وابسته)
آزمون جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
آزمون سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
آزمون تغییرات سود در سال t+1
آزمون فرضیه پژوهش
رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1(CFOt+1)
رگرسیون چند گانه با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 (NDNIt+1)
از رگرسیون چندگانه با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 ( EARNt+1∆)
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با شاخص جریان وجوه نقد حاصل ازعملیات سال t+1(CFOt+1)
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با شاخص سود خالص اقلام تعهدی غیراختیاری سال t+1 (NDNIt+1)
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه و بررسی اثرات ساختار مالکیت و اندازه شرکت با تغییرات سود سال t+1 (EARNt+1 ∆)
جمع بندی نتایج آزمون فرضیه بار هر سه شاخص سودآوری آتی
نتیجه گیری کلی پژوهش
پیشنهادها
پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های پژوهش
پیوست ها
پیوست شماره 1
پیوست شماره 2
پیوست شماره 3
پیوست شاره 4
پیوست شماره 5
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
متغیرهای پژوهش
پژوهش های مرتبط با مدیریت سود
متغیرهای پژوهش
شاخص های توصیف کننده متغیرها
توزیع فراوانی متغیر مجازی برای مالکیت خانوادگی (DFAM)
توزیع فراوانی متغیر مجازی برای اندازه شرکت (Dsize)
ماتریس همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغییر وابسته تبدیل شده
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام غیر اختیاری در سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال T+1 تبدیل شده
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تغییرات سود در سال T+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر سود در سال T+1 تبدیل شده
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل
متغیر های مستقل وارد شده/متغیر های حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واتسون: بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته (جریان وجوه نقد حاصل از عملیات سال t+1)
تحلیل واریانس رگرسیون(ANOVA) متغیر های مستقل و متغیر جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1
ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته جریان وجوه نقد حاصل از عملیات t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ CFO t+1
متغیرهای مستقل وارد شده /متغیرهای حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واستون : بین متغیرهای مستقل و سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها بامتغیر پاسخ 1 NDNIt+
متغیرهای مستقل وارد شده / متغیرهای حذف شده
ضریب همبستگی، ضریب تعیین و آزمون دوربین – واستون : بین متغیرهای مستقل و تغییرات سود در سال t+1
تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1
ضرایب معادله رگرسیون((coefficient متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تغییرات سود در سال t+1
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن خطا یا باقی مانده ها با متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1
خلاصه نتایج آزمون فرضیه با هر یک از شاخص های سودآوری آتی
خلاصه نتایج آزمون ها اثرات متغیرها بر پیش بینی سودآوری آتی
اطلاعات مالی شرکت

فهرست نمودارها:
انواع هموارسازی سود
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 قبل از تبدیل ریاضی
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1 بعد از تبدیل ریاضی
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 قبل از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 بعد از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 قبل از تبدیل
نمودار هیستوگرام متغیر پاسخ تغییرات سود در سال t+1 بعد از تبدیل
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1
نمودار هیستوگرام باقیمانده های استاندارد شده رگرسیون با متغیر پاسخ تغییر سود در سال t+1

چکیده:
رسوایی اخیر در انرون و ورلدکام و سایر شرکت های آمریکایی، موجب برانگیخته شدن احساسات عمومی جامعه گردید. بنابراین عموم جامعه بر این باور شدن که مدیریت سوداعمال شده توسط مدیران شرکتها، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد، تا منافع شخصی آن ها بیشینه گردد.
هدف پژوهش، بررسی نوع مدیریت سود اعمال شده (مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب و تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری با توجه به وضعیت شرکت از نظر اطلاعات ارائه شده در پیش بینی سودآوری آتی میباشد.
از این رو از مجموع 321 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال 1381، تعداد 99 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک در طی سال های 1382 تا 1385 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری، مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، اندازه شرکت و سودآوری آتی.
یافته های پژوهش نشان میدهد که نوع مدیریت سود اعمال شده به وسیله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند. همچنین بین اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه مثبت (مستقیم) و بین ساختار مالکیت خانوادگی و پیش بینی سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد. در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی بر پیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی میباشد. بازارهای سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب، مشکل تامین سرمایه های کلان برای ایجاد طرح های صنعتی بزرگ برطرف میگردد. هر کشوری میتواند با ایجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت بعنوان مالیات و …) گامی به طرف توسعه اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت میگیرد، میتواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد بنماید، همچنین این پژوهش ها میتواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینه منابع اقتصادی، به نحو مطلوب تری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.


تعداد بازدید : 16
برچسب ها : ارزیابی , اقتصاد , بورس اوراق بهادار , تحقیق , حاکمیت شرکتی , حسابداری , حسابداری تعهدی , دانلود پایان نامه , رگرسیون , ساختار مالكيت , سرمایه گذاری , سود سهام , سودآوری , سیستماتیک , شرکت , ضريب همبستگی , ماتريس همبستگی , مالكيت خانوادگی , مالكيت نهادی , مالکیت , مالکیت خانوادگی , مالیات , مدیریت , مدیریت سود , وجوه نقد , ورلدکام , پژوهش ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:140
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق (بخش اول)
سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
آگاه شدن از واکنش بازار
پژوهش بال و براون
نتیجه تحقیق بال و براون
ضریب واکنش سود
(بخش دوم) مفاهیم سود و سود غیر منتظره
مفاهیم سود در حسابداری
روش های پیش بینی سود
مدل باکس – جنکینز
مراحل عملی روش باکس – جنکینز
مدل گام زدن تصادفی
(بخش سوم) بازده و بازده غیر منتظره
بازده
روشهای محاسبه بازده سهامداران
بازده مورد انتظار
بازده مورد انتظار پرتفولیو
بازده غیرعادی سهام
تئوری بازار کارآ
تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی
نقاط ضعف نظریه بازار کارآ
پاسخ نظریه بازار کارآ
بازار چطور کارآ میشود؟
درجات کارایی
(بخش چهارم) ریسک عدم پرداخت
ماهیت ریسک
ریسک چیست؟
انواع ریسک
ریسک عدم پرداخت (نکول)
روش های اندازه گیری ریسک عدم پرداخت
(بخش پنجم) پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
خلاصه فصل
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
متغیرهای مدل
قلمرو تحقیق
روشهای جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
اعتبار درونی و برونی پژوهش
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
شاخص های توصیفی متغیرها
تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه به شرح ذیل بیان میشود
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها
نتایج فرضیه اصلی اول
نتایج فرضیه اصلی دوم
نتایج فرضیه اصلی سوم
نتایج فرضیه اصلی چهارم
نتایج فرضیه اصلی پنجم
نتایج فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی تحقیق
پیشنهادها
پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش
پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
محدودیت های تحقیق
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
منابع اینترنتی
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
عوامل موثر بر ضریب واکنش سود
ضرایب شاخص Z آلتمن
طبقه بندی شرکت ها توسط کریستین و رای
شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری)
آزمون کالموگراف – اسمیرنوف (K-S) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR)
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیر ریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی
خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک
خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5
خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5
ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین – واتسون بین همه متغیر های مدل
خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter

فهرست نمودارها:
همبستگی کاملاً منفی
همبستگی کاملاً مثبت
همبستگی صفر و عدم همبستگی
انواع ریسک
مدل تحلیلی تحقیق
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره
خط و معادله رگرسیون
آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون

چکیده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند، به علاوه میزان و درجه مفید بودن میتواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی میدهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت میباشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه میسازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری میباشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود بعنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکت ها بعنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت بعنوان معیاری از توان مالی شرکت ها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود میباشد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهم ترین بخش از فرآیند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات میباشند. در این ارتباط مهم ترین عامل فرآیند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات میتواند بر فرآیند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت میشود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران میدانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگر چه افراد و گروه های مختلف، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد، تا حد زیادی بعید به نظر میرسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب میشود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار، میتوان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات، معنی دار میشود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. از جمله اخبار خوب و بد در بازار میتوان به اخبار مربوط به وضعیت مالی، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود مطرح گردید.
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت که یکی از مهم ترین ریسک هایی است که در مورد شرکتها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابراین رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت میباشد.


تعداد بازدید : 8
برچسب ها : بازار , بازار سرمایه , بازار کارآ , بورس اوراق بهادار , تحقیق , ثروت , حسابداری , دانلود پایان نامه , رگرسیون , ریسک , سرمایه , سرمایه گذاران , سهامداران , ضریب همبستگی , ضریب واکنش سود , همبستگی پیرسون ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه های تحقیق
مفاهیم و تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
تعاریف مفهومی واژه های تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
آشنایی با مفاهیم بهره وری
تاریخچه بهره وری
تعریف لغوی بهره وری
تعریف کلی بهره وری
تعریف سازمانی بهره وری
سایر تعاریف بهره وری
بهره وری چیست؟
مولفه های بهره وری
کارآیی
اثربخشی
اهمیت بهره وری
تفاوت بهره وری با تولید
سطوح بهره وری
بهره وری در سطح بین المللی
بهره وری در سطح ملی
بهره وری در سطح بخش
بهره وری در سطح سازمان و شرکت
بهره وری در سطح واحد تولیدی
بهره وری فرد شاغل
چرخه مدیریت بهره وری
اندازه گیری بهره وری
تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری
عوامل بازدارنده ارتقای بهره وری
آشنایی با مفاهیم مدیریت تجربه مشتری
مدیریت تجربه مشتری
تعاریف مدیریت تجربه مشتری
ویژگی های مدیریت تجربه مشتری
سطوح مدیریت تجربه مشتری
چارچوب مدیریت تجربه مشتری
چرخه برنامه های مدیریت تجربه مشتری
فرآیند مدیریت تجربه مشتری
مدیریت تجربه مشتری بمنظور ساخت مارک و بهبود سودآوری بلندمدت
مزایای مدیریت تجربه مشتری
مراحل چهارگانه اجرای مدیریت تجربه مشتری
شاخص های مدیریت تجربه مشتری و اندازه گیری آن
تحقیقات مربوط به موضوع
تحقیقات مربوط به بهره وری
تحقیقات داخلی بهره وری
تحقیقات خارجی بهره وری
تحقیقات مربوط به مدیریت تجربه مشتری
جمع بندی
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه بهره وری سازمانی
روایی و پایایی پرسشنامه بهره وری سازمانی
پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری
روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری
پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری
روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری
فرم مشخصات فردی
متغیرهای تحقیق
روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
تحلیل توصیفی اطلاعات مربوط به متغیرهای عینی نمونه آماری
تحلیل استنباطی فرضیه های تحقیق
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها
فرض های کلی تحقیق
فصل پنجم – خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و نتیجه گیری
محدودیت¬های تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات برگرفته از تحقیق
پیشنهاد به محققین
منابع و مآخذ
ضمائم
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه رضایت مشتری
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه کیفیت
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه وفاداری
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه مارک
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه ارتباط متقابل با مشتری
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه درک و تفکیک مشتری
آزمون کالموگراف اسمیرنف برای مولفه جذب و حفظ مشتری
آزمون کالموگراف امیرنف برای مولفه توسعه و ویژه سازی روابط با مشتری
رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی
رابطه مدیریت تجربه مشتری با کارایی
رابطه مدیریت تجربه مشتری با اثربخشی
تحلیل واریانس رگرسیون متغیر ملاک (CRM) بر مبنای متغیرهای پیش بین (مولفه های CEM)
پیش بینی مدیریت روابط با مشتری از روی متغیرها
رابطه مولفه های CEM با CRM
شاخص و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری (درک و تفکیک مشتری)
تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری (درک و تفکیک مشتری)
شاخص و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری (ارتباط متقابل با مشتری)
تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری (ارتباط متقابل با مشتری)
شاخص و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری (جذب و حفظ مشتری)
تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری (جذب و حفظ مشتری)
شاخص و آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیری (توسعه و ویژه سازی روابط با مشتری)
تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری (توسعه و ویژه سازی روابط با مشتری)
رابطه مولفه های CEM با مولفه های CRM

فهرست نمودارها:
عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان
چرخه بهبود بهره وری
سطوح مدیریت تجربه مشتری
چارچوب مدیریت تجربه مشتری
شاخص های مدیریت تجربه مشتری
توزیع درصد فراوانی گروه های سنی مدیران
توزیع درصد فراوانی جنسیت مدیران
توزیع درصد فراوانی مدرک تحصیلی مدیران
توزیع درصد فراوانی رشته های ورزشی
توزیع درصد فراوانی درجه مربیگری مدیران

چکیده:
ادامه حیات هر سازمانی در دنیای رقابتی امروز در گرو بهره وری بالا و شیوه مدیریتی مناسب برای دست یابی به آن است. درست زمانی که سازمانها با استفاده از ایده مدیریت ارتباطات مشتری (CRM) از این نگرانی آسوده بودند، اصطلاحی جدید ظاهر شد: مدیریت تجربه مشتری (CEM). مدیریت تجربه مشتری به سادگی عبارت است از مدیریت کردن تجربه مشتری. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در سازمانهای ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی است. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از تعیین روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و داده ها گردآوری شد. برای تعیین میزان ارتباط مولفه های مدنظر ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. این تحقیق نشان داد که بین مدیریت تجربه مشتری و بهره وری در سازمانهای ورزشی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و با استفاده از این شیوه مدیریتی میتوان افراد زیادی را جذب ورزش کرده و از این طریق کارایی و اثربخشی و به تبع آن بهره وری سازمانهای ورزشی را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشید.

مقدمه:
عصر ما عصر تغییرات و دگرگونی هاست. در هیچ عصری امواج دگرگونی ها تا این حد خروشان نبوده و در هیچ عصری، زندگی بشر تا این حد ناپایدار و دستخوش تحولات پی در پی نبوده است. دنیای امروز از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنیکی در حال تحول و دگرگونی است و به خصوص در دو دهه گذشته، تغییرات وسیعی در نظام جهانی شکل گرفته و در آینده نیز بطور قطع این تغییرات گسترده تر و سریع تر خواهد شد.
سازمانها، خرده نظام هایی از نظام جامعه هستند که تحت چنین شرایطی، دگرگونی ها و تحولات عمیق و بنیادی در آن ها نیز به وقوع می پیوندد. در این شرایط از الگوها و سبک های مدیریت تا رفتار کارکنان، از ارزش های کاری تا تکنولوژی به کار رفته، از فرهنگ سازمانی تا ساختار سازمانی و استراتژی و خط مشی های سازمانی و بطور کلی تمامی نهادها و سازمان ها در کلیه سطوح سلسله مراتب سازمانی، ملزم به اعمال این دگرگونی ها هستند تا موفقیت و کامیابی آن ها در این نظام جهان رقابتی تامین شود.
امروزه ایجاد تغییر و تحول در سازمانها، یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است، چرا که جوامع، سازمانها، رقبا و … همه در حال تغییر و تحول هستند و هر سازمانی که نخواهد از این تغییرات و دگرگونی ها تبعیت کند و راکد و آرام بماند و با محیط بیرون خود، هماهنگی و همسویی نداشته باشد، محکوم به فنا بوده و با جذب آنتروپی مثبت به بی نظمی و افول و اضمحلال گرایش پیدا میکند، زیرا فلسفه وجودی سازمانها نیاز جامعه بوده و بنابراین جوامعی پیشرفته و توسعه یافته هستند که سازمان های کارا و اثربخش و توسعه یافته ای داشته باشند.
منظور از نیاز جامعه، همان نیاز مشتریان است. سازمان ها، چه تولیدی و چه خدماتی برای موفقیت ناگزیر از در نظر گرفتن نیاز مشتری بعنوان مهم ترین عامل هستند. اما باید این امر را نیز مدنظر قرار داد که مشتریان برای رفع نیازهای خود ترجیحاتی دارند و بر مبنای همین ترجیحات، سازمانهای بخصوصی را انتخاب میکنند. پس یکی از راهکارهای موفقیت برای هر سازمانی این است که خود را به یکی از انتخاب های بی قید و شرط مشتری مبدل سازد. این کار مستلزم آن است که درک و تجربه مشتری بعنوان عامل مهم مورد توجه قرار گیرد، زیرا مشتری براساس تجربه قبلی خود از تعامل با یک سازمان، تصمیم به تکرار خرید یا بهره مندی از خدمات آن سازمان میگیرد. در صورتی که تجربه مشتری از سازمان و خدمات آن مثبت باشد و سابقه ذهنی مطلوبی از آن سازمان داشته باشد، دوباره به آن سازمان مراجعه میکند، اما اگر در تعامل قبلی خود با سازمان درک او از سازمان به اندازه کافی مطلوب نبوده باشد احتمال مراجعه مجدد او کاهش می یابد که این در دراز مدت منجر به کاهش بهره وری و به تبع آن کارایی و اثربخشی در سازمان خواهد شد.


تعداد بازدید : 16
برچسب ها : اثربخشی , ارتباط متقابل با مشتری , باشگاه های ورزشی , بهره وری , تحقیق , تربیت بدنی , تولید , حفظ مشتری , دانلود پایان نامه , رشته های ورزشی , رضایت مشتری , روش تحقیق , روش شناسی , رگرسیون , سازمان , شاغل , شرکت , مدرک تحصیلی , مدیریت , مشتری , واحد تولیدی , ورزش , وفاداری , کارآیی , کیفیت ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 5 مرداد 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:122
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
چارچوب نظری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف علمی
اهداف کاربردی
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حدود مطالعاتی
قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
بخش اول – مبانی نظری
تئوری نمایندگی
مفروضات تئوری نمایندگی
اهداف تئوری نمایندگی
مشکلات نمایندگی
عدم تقارن اطلاعاتی
مفهوم عدم تقارن اطلاعات
کژگزینی
کژاخلاقی
عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار
اهمیت اجتماعی کارکرد مناسب بازارهای اوراق بهادار
لزوم وضع مقررات در بازارهای اوراق بهادار
تئوری‌های وضع مقررات
تئوری منافع عمومی
تئوری گروه ذینفع
قانونمند کردن فعالیت‌های اقتصادی
انگیزه‌های خصوصی تولید اطلاعات
انگیزه‌های قراردادی برای تولید اطلاعات
انگیزه‌های مبتنی بر بازار برای تولید اطلاعات
سایر انگیزه‌های تولید اطلاعات
جمع‌بندی
میزان کفایت اطلاعات
ارزش شرکت
نقدشوندگی
معرفی معیارهای نقدشوندگی
بخش دوم – پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی تحقیق
مطالعه کاتسرینا سالاوی باردوس، 2010
مطالعه جفری ان جی، 2010
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا، 2008
مطالعه، 2006
مطالعه مونیکا اسپینوسا، مایکل تاپیا، مارکو ترومبتا ، 2005
مطالعه اسلی ایچیوگلو، شانتارام هچ، جان امسی درمت، 2005
پیشینه داخلی
فصل سوم – روش‌ اجرای تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
روش یا روش های نمونه گیری
مدل آماری تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
تعیین و اندازه گیری متغیرهای کنترل
تدوین فرضیات تحقیق
فرضیه های تحقیق
روش های گردآوری اطلاعات
روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تعریف رگرسیون
تحلیل رگرسیون
رگرسیون چند متغیره
مفروضات رگرسیون خطی و آزمون فرضیه ها
آزمون های آماری لازم در مدل
آزمون معنادار بودن مدل خط رگرسیون
آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون
ارزیابی توان پیش بینی مدل های بدست آمده (پس آزمون)
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه‏
توصیف نمونه
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق
آزمون فرضیات رگرسیون
خلاصه تجزیه وتحلیل هابه تفکیک هر فرضیه
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ششم
خلاصه نتیجه گیری
فصل پنجم – نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه
ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
نتیجه فرضیه اصلی اول
نتیجه فرضیه اصلی دوم
نتیجه فرضیه اصلی سوم
نتیجه فرضیه اصلی چهارم
نتیجه فرضیه اصلی پنجم
نتیجه فرضیه اصلی ششم
نتیجه گیری کلی
پیشنهادهای تحقیق
محدودیت‌های تحقیق
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده لاتین

فهرست جداول:
خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیر مستقل
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به معیارهای نقدشوندگی
آمار توصیفی متغیرهای نمونه مربوط به متغیرهای کنترل
نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها (آزمون کولموگروف-اسمیرنف)
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم سهام معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و حجم ریالی معامله شده در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و گردش سهام منتشره در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد روزهای معاملاتی در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و تعداد دفعات معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای ارزش شرکت و زمان انتظار معامله در سال ورود به بازار سرمایه
خلاصه نتیجه فرضیات

فهرست نمودارها:
مدل مفهومی تحقیق
رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی
مدل مفهومی تحقیق

چکیده:
باتوجه به اهمیت روزافزون نقد شوندگی، شناخت در مورد عوامل مؤثر بر آن میتوان در بهبودآن یاری بخش باشد. تحقیق حاضر برای گردآوری شواهدی در ارتباط با ارزش سهام شرکت و نقدشوندگی سهام شرکت صورت پذیرفته است. دراین تحقیق با استفاده از Q توبین سطح ارزش سهام شرکت ها تعیین و پس ازمشاهده اثر متغیرهای کنترل (اهرم مالی، اندازه شرکت، عملکرد دوره جاری و نسبت ارزش دفتری به بازار) و تاثیرآن بر متغیرهای نقدشوندگی برای 68 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 83 تا 89 بررسی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون مقطعی چندگانه استفاده شده است. به طور کلی نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین نقدینگی وارزش سهام رابطه مثبت وجود دارد. مفهوم نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بازار ایران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج تحقیقاتی که در زمینه نقد شوندگی سهام در بازار اوراق بهادارایران انجام شده است نشان می دهد که سرمایه گذاران ریسک عدم نقدشوندگی را در تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند لذا بررسی نقش عاملی بنام ارزش شرکت دراین خصوص دارای اهمیت بسزایی است.

مقدمه:
اطلاعات مالی اساسی ارزشیابی را در بورس اوراق بهادار تشکیل میدهد. صورت های مالی، در بردارنده اطلاعات مهمی است که سهامداران در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری در سهام از آن استفاده میکنند. اطلاعات مالی در جهت دهی پس اندازها و تخصیص منابع اقتصادی محدود، موثراست. وجوداطلاعات حسابداری، مقایسه شرکت ها را امکان پذیر می سازد و با تقویت تخصیص موثر منابع، به توسعه اقتصادی و نهایتآ افزایش رفاه عمومی کمک میکند. نقدشوندگی یکی از اصلی ترین عومل تعریف قیمت اوراق بهادار سهم به حساب می آید. در فصل اول پس از تعریف موضوع و بیان مساله به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین نوع روش تحقیق و اهداف کلی تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویزه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده است و در ادامه به مدل تحلیلی، متغیرهای عملیاتی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است.


تعداد بازدید : 12
برچسب ها : ارزش سهام , ارزش شرکت , اطلاعات , اطلاعات مالی , بازار , بورس اوراق بهادار , تحقیق , تولید , جامعه آماری , حسابداری , دانلود , روش تحقیق , رگرسیون , سرمايه , سرمایه گذاران , سهام , سهامدار , شرکت , ضريب همبستگی , فعالیت های اقتصادی , مدیر , مقررات , نقدشوندگی , نمایندگی , نمونه گيری , واريانس , پایان نامه ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 فروردين 1395 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:93
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
هدف اصلی
اهداف فرعی
فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی
سوالات پژوهش
سوال اصلی
سوالات فرعی
چارچوب نظری پژوهش
مدل پژوهش
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی
قلمرو زمانی
قلمرو مکانی
تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم – ادبیات پژوهش
مقدمه
برند
مفاهیم کلیدی برند
تعریف برند از نظر انجمن بازاریابی آمریکا
تعریف برند و ریشه لغوی برند
تعریف برند از دید کیفیت و ارزش
تعریف برند از دید کلی و جامع نگر
تاریخچه نام تجاری یا برند
تعابیر مختلف از نام تجاری یا برند
نام تجاری به عنوان یک آرم
نام تجاری به عنوان ابزاری قانونی
نام تجاری به عنوان شرکت
نام تجاری به عنوان یک میان بر
نام تجاری به عنوان یک کاهش دهنده ریسک
نام تجاری به عنوان موضع یابی
نام تجاری به عنوان شخصیت
نام تجاری به عنوان مجموعه ای از ارزش ها
نام تجاری به عنوان چشم انداز
نام تجاری به عنوان اضافه ارزش
نام تجاری به عنوان هویت
نام تجاری به عنوان تصویر ذهنی
نام تجاری به عنوان رابطه
نام تجاری به عنوان عامل وفاداری
اهمیت برند
برای مشتریان
برای شرکت ها
برند سازی
ارزش برند
ارزش مالی نام تجاری
سرمایه گذاری برای توسعه برند
محاسبه ارزش برند
انواع برند
خصوصیات یک برند خوب
تصویر برند
تعاریف تصویر برند
مروری بر مفاهیم تصویر برند
ابعاد تصویر برند
شخصیت برند
ویژگی های محصول
فواید استفاده از یک برند
اندازه‌گیری تصویر محصول در ذهن مشتری
انواع تصویر
تصویر علامت تجاری
تصویر محصول
تصویر تداعی کننده
تصویر استفاده کننده
تصویر استفاده
تصویر ذهنی
پیشینه تحقیق
پژوهش های داخلی
پژوهش های خارجی
فصل سوم – روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
مدل پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه و نمونه گیری
نحوه گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی
روش جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
تحلیل توصیفی مقدماتی
آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش
فرضیات فرعی پژوهش
آزمون رگرسیون چندگانه
تحلیل مدل پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
مقدمه
نتیجه گیری فرضیه ها
یافته های پژوهش
نتایج پژوهش
محدودیت ها و مشکلات پژوهش
پیشنهادات پژوهش
پیشنهادات کاربردی
پیشنهادات به محققان بعدی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست ها
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
خروجی های نرم افزار SPSS

فهرست جداول:
ابعاد پرسشنامه و سوالات مربوط به هر بعد
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه
آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای تصویر برند و عرضه
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و عرضه محصولات
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و عرضه محصولات
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق عرضه محصولات
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و خدمات عرضه شده
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و خدمات عرضه شده
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیش بینی تصویر برند از طریق خدمات عرضه شده
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و مناسب بودن برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و مناسب بودن برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق مناسب بودن برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و کیفیت برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و کیفیت برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق کیفیت برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و تنوع برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و تنوع برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق تنوع برند
نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تصویر برند و جو برند
شاخص کفایت مدل رابطه تصویر برند و جو برند
جدول آزمون تحلیل واریانس جهت معنی داری مدل رگرسیونی
رگرسیون ساده به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق جو برند
نتایج رگرسیون چندگانه به منظور پیشبینی تصویر برند از طریق ابعاد عرضه محصولات

فهرست نمودارها:
مدل پژوهش (واهی و پاسوان)
توزیع افراد بر حسب جنسیت
توزیع افراد بر حسب گروه های سنی
توزیع افراد بر مبنای سطح تحصیلات
ضریب همبستگی بین هر بعد از عرضه و تصویر برند

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه از دیدگاه مشتریان در شهرستان کاشان صورت گرفته است. این پژوهش براساس مدل معرفی شده توسط واهی و پاسوان انجام میگیرد. این مدل برای اثر گذاری بر تصویر برند پنج بعد معرفی شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مشتریان محصولات شرکت مواد غذایی بهروز در شهرستان کاشان میباشد. با استفاده از فرومول کوکران حجم نمونه 150 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طراحی شده توسط واهی و پاسوان با عنوان تصویر برند شرکتهای خصوصی استفاده خواهد شد. این پرسشنامه در 23 سوال تدوین شده است. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر تصویر برند و عرضه محصولات به ترتیب 737/0 و 691/0 بوده است. همچنین برای ابعاد خدمات عرضه شده، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند به ترتیب 658/0، 805/0، 742/0، 731/0 و 683/0 بدست آمده است. در نهایت مشاهده شد که سطح تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی بوده است و مقاطع کاردانی و دیپلم در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین مشخص شد بین تصویر برند شرکت مواد غذایی بهروز و عرضه محصولات رابطه معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر، بین بین تصویر برند، مناسب بودن برند، کیفیت برند، تنوع برند و جو برند شرکت مواد غذایی بهروز و خدمات عرضه شده رابطه معنی داری وجود دارد.


تعداد بازدید : 15
برچسب ها : آرم , آزمون همبستگی پیرسون , ابزاری قانونی , ارزش برند , ارزش مالی , انجمن بازاریابی آمریکا , اهمیت برند , برند , برند سازی , تحقیق , تصویر ذهنی , جامع نگر , جامعه آماری , حجم نمونه , دانلود , ذهن مشتری , رگرسیون , سطح تحصیلات , عرضه , علامت تجاری , محصول , مدل پژوهش , مدیریت , مشتريان , موضع یابی , نام تجاری , نمونه گیری , هویت , وفاداری , پایان نامه , پژوهش , چشم انداز , کیفیت ,
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 18 بهمن 1394 توسط کتاب پیچ

تعداد صفحات:61
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول – مقدمه
مقدمه
فصل دوم – داده کاوی
مقدمه ای بر داده کاوی
چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟
مراحل کشف دانش
جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف
داده کاوی چه کارهایی نمیتواند انجام دهد؟
داده کاوی و انبار داده ها
داده کاوی و OLAP
کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی
توصیف داده ها در داده کاوی
خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها
خوشه بندی
تحلیل لینک
مدلهای پیش بینی داده ها
دسته بندی
رگرسیون
سری های زمانی
مدل ها و الگوریتم های داده کاوی
شبکه های عصبی
درخت تصمیم
Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS)
Rule induction
K-nearest neibour and memory-based reansoning(MBR)
رگرسیون منطقی
تحلیل تفکیکی
مدل افزودنی کلی (GAM)
Boosting
سلسله مراتب انتخاب ها
داده کاوی و مدیریت بهینه وب سایت ها
داده‌کاوی و مدیریت دانش
فصل سوم – وب کاوی
تعریف وب کاوی
مراحل وب کاوی
وب کاوی و زمینه های تحقیقاتی مرتبط
وب کاوی و داده کاوی
وب کاوی و بازیابی اطلاعات
وب کاوی و استخراج اطلاعات
وب کاوی و یادگیری ماشین
انواع وب کاوی
چالش های وب کاوی
مشکلات و محدودیت های وب کاوی در سایت های فارسی زبان
محتوا کاوی وب
فصل چهارم – وب کاوی در صنعت
انواع وب کاوی در صنعت
وب کاوی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
مهندسی مخازن – اکتشاف
مهندسی بهره برداری
مهندسی حفاری
بخش های مدیریتی
کاربرد های دانش داده کاوی در صنعت بیمه
کاربردهای دانش داده کاوی در مدیریت شهری
کاربردهای داده کاوی در صنعت بانک داری
بخش بندی مشتریان
پژوهش های کاربردی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ فارسی
مراجع و ماخذ لاتین و سایت های اینترنتی

فهرست اشکال:
داده کاوی بعنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش
سیر تکاملی صنعت پایگاه داده
معماری یک نمونه سیستم داده کاوی
داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند
داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند
شبکه عصبی با یک لایه نهان
Wx,y وزن یال بین X و Y است
درخت تصمیم گیری
روش MBR

چکیده:
با افزایش چشمگیر حجم اطلاعات و توسعه وب، نیاز به روش ها و تکنیک هایی که بتوانند امکان دستیابی کارا به داده‌ها و استخراج اطلاعات از آن ها را فراهم کنند، بیش از پیش احساس میشود. وب کاوی یکی از زمینه های تحقیقاتی است که با به کارگیری تکنیک های داده کاوی به کشف و استخراج خودکار اطلاعات از اسناد و سرویس‌های وب میپردازد. در واقع وب کاوی، فرآیند کشف اطلاعات و دانش ناشناخته و مفید از داده های وب میباشد. روشهای وب کاوی بر اساس آن که چه نوع داده ای را مورد کاوش قرار میدهند، به سه دسته کاوش محتوای وب، کاوش ساختار وب و کاوش استفاده از وب تقسیم میشوند. طی این گزارش پس از معرفی وب کاوی و بررسی مراحل آن، ارتباط وب کاوی با سایر زمینه های تحقیقاتی بررسی شده و به چالشها، مشکلات و کاربردهای این زمینه تحقیقاتی اشاره میشود. همچنین هر یک از انواع وب کاوی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند که در این پروژه بیشتر به وب کاوی در صنعت می پردازم. برای این منظور مدلها، الگوریتم ها و کاربردهای هر طبقه معرفی میشوند.


تعداد بازدید : 17
برچسب ها : آمار , الگوریتم , اکتشاف , خوشه بندی , داده کاوی , دانلود , درخت تصمیم , رگرسیون , سلسله مراتب , شبکه های عصبی , صنعت , صنعت بانک داری , صنعت بیمه , صنعت نفت , لینک , ماشین , مديريت دانش , مدیریت , مدیریت شهری , مهندسی بهره برداری , مهندسی حفاری , مهندسی مخازن , نرم افزار , وب کاوی , پتروشیمی , پروژه , کامپیوتر , گاز ,
نوشته شده در تاريخ شنبه 3 بهمن 1394 توسط کتاب پیچ
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : YARBLOG.Ir| قدرت گرفته از یاربلاگ